Konají se každou říjnovou středu od 18 hodin v přednáškovém sále Zámku Pardubice. První, která přiblíží východní Čechy od příchodu Slovanů až po přemyslovský stát, můžete vyslechnout dnes. Vstupné je 40 korun.

„Začátek středověku představuje období, které není příliš bohaté na písemné zprávy. Pro poznání vývoje této etapy jsou na našem území důležité archeologické prameny, které nám zprostředkovávají informace o životě tehdejších populací, u nás především Slovanů,“ uvedl archeolog Východočeského muzea František Kašpárek.

„Přednášky nastíní různá úskalí výzkumu této složité etapy. Posluchači se dozvědí o příchodu Slovanů i vzniku přemyslovského státu, pohřebním ritu východočeských Slovanů nebo o prvních kostelích na Chrudimsku,“ dodal Kašpárek.

Říjnový cyklus přednášek
4. 10. František Kašpárek: Na prahu středověku – východní Čechy od příchodu Slovanů po přemyslovský stát
11. 10. Petr Hejhal: Pohřební ritus východočeských Slovanů
18. 10. Jan Frolík: Skrytá tajemství – odkdy stojí na Chrudimsku kostely
25. 10. Pavel Fojtík: Výběr raně středověkých pohřebišť na střední Moravě