Pedagogové, vedení města Pardubice a nyní i studenti a jejich rodiče. Těm všem se nelíbí výsledky výběrového řízení na post ředitele Gymnázia Dašická.

Na podporu současné ředitelky Jitky Svobodové už dokonce vznikla petice.
„Petici může veřejnost podepisovat do dneška 14 hodin ve vestibulu školy i v podatelně magistrátu. Studenti gymnázia s touto peticí chodili i v ulicích Pardubic," uvedla předsedkyně Sdružení přátel Gymnázia Pardubice Hana Stará.

Prohlášení studentů i petice rodičů

Rodiče žáků a přátelé gymnázia sestavili text petice na pondělním mimořádném jednání svolaném kvůli vzniklé situaci. Své prohlášení sepsala i Studentská rada Gymnázia Dašická, která se skládá z předsedů jednotlivých tříd nižšího i vyššího gymnázia.

„Je sympatické, že se studenti rozhodli bojovat za svou školu a nenechávají vše jen na dospělých, rodičích či politicích," řekla primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková.
Vzhledem k úspěchům školy bylo rozhodnutí výběrové komise nedoporučit Jitku Svobodovou na post ředitelky velkým překvapením. Konkurzy se konají na všech středních školách v Pardubickém kraji, kde byl ředitel ve funkci více než šest let. Ještě v lednu letošního roku uklidňovala krajská radní zodpovědná za školství Jana Pernicová, že úspěšní ředitelé se o své místo bát nemusí.

„Svým rozhodnutím rada kraje nastavila jednotná pravidla, která nikoho nediskvalifikují. Schopný, erudovaný, pracovitý a též nápaditý ředitel  či ředitelka se v žádném případě o své místo bát nemusí. Naopak svoje postavení mohou pouze upevnit," řekla tehdy  pro Pardubický deník Jana Pernicová.

Definitivní rozhodnutí o pozici ředitele „Dašáku" by mělo padnout 21. června na jednání krajské rady. Do té doby nebudou známy oficiální důvody nespokojenosti s Jitkou Svobodovou.

Chtějí znát závěry výběrové komise

Studenti gymnázia ale krajskou radní vyzývají, aby závěry výběrové komise byly zveřejněny ještě předtím, než se bude o celé kauze hlasovat.

Znění petice Sdružení přátel gymnázia

My, rodiče, přátelé a studenti Gymnázia Pardubice, Dašická 1083, žádáme, aby Rada Pardubického kraje potvrdila současnou ředitelku Ing. Jitku Svobodovou ve funkci. Zároveň striktně odmítáme slučování Gymnázia Pardubice, Dašická 1083 s jakoukoli jinou střední školou a žádáme zachování stávajícího stavu.

JAK TO VIDÍ LUKÁŠ DUBSKÝ: Výsledky žáků jsou vysvědčením ředitele

Důvody, kvůli kterým je podle výběrové komise Jitka Svobodová nevhodnou kandidátkou na ředitelku Gymnázia Dašická, zatím oficiálně známé nejsou. Přesto se lze oprávněně ptát, zda by nejlepším vysvědčením pro ředitele každé školy neměly být výsledky jeho žáků. Školy jsou přece stále primárně vzdělávací instituce, věci jako správa sportovní haly by tedy měly být podružnými faktory při výběrovém řízení. Chování výběrové komise je v případě zmiňovaného konkurzu nelogické. Pokud by se do výběrového řízení přihlásil lepší uchazeč než je současná ředitelka, jistě by se tolik protestních hlasů nezvedlo. Ale Pardubický kraj na tuto funkci nemá jiného kandidáta. Říci, že Jitka Svobodová není vhodnou kandidátkou, mohla výběrová komise při konkurzu v roce 2005. Tehdy se Svobodová do konkurzu přihlásila z pozice řadové učitelky informatiky, námitky, že nemá zkušenost s vedením školy by byly oprávněné. Po více než šesti letech v čele „Dašáku" jsou ale takové argumenty proti Svobodové nepoužitelné a výsledky žáků svědčí o tom, že škola si zachovává svoji úroveň a neztrácí prestiž.

Názor studentů: Studenti chtějí znát záměry kraje se školou

Studentská rada Gymnázia Dašická (SRG) je hluboce znepokojena událostmi, které zasáhly naše gymnázium. Výběrové řízení na pozici ředitele naší školy považujeme za nestandardní a netransparentní.
SRG je zaskočena jeho výsledky a nepovažuje jejich odůvodnění za adekvátní. Podle názoru SRG by měly být všechny závěry výběrové komise zveřejněny ještě před hlasováním Rady Pardubického kraje. Rozumíme vyjádření krajské radní Jany Pernicové, že jednání výběrové komise je neveřejné, avšak tento fakt nesmí bránit našemu právu na přístup k informacím vzhledem k tomu, že jednání výběrové komise bylo již uzavřeno a ukončeno.

Zveřejněte své záměry se školou

SRG se dále domnívá, že by Rada Pardubického kraje měla zveřejnit své záměry týkající se budoucnosti Gymnázia Dašická a svou představu o kompetentním řediteli této školy.
Gymnázium Dašická je úspěšná a velmi prestižní škola. Dle vyjádření zástupců kraje se úspěšné školy nemusí o svá vedení bát. Není snad Gymnázium Dašická nejlepší školou v kraji?
Studentská rada Gymnázia Dašická žádá krajské radní, aby ke svým krokům podala jasnější a konkrétnější informace a odůvodnění.

Klára Scholleová a David Radosta, předsedové Studentské rady Gymnázia Dašická