Rodiny s alespoň jedním dítětem do osmnácti let, které mají trvalé bydliště na území Pardubického kraje, mohou získat díky Rodinným pasům zajímavé slevy. „A to jak od soukromých společností, tak i příspěvkových organizací,“ upřesnil krajský radní Miloslav Macela na včerejší tiskové konferenci.

Výrazné slevy

„Rozsah nabízených výhod je široký – od oblasti kultury přes volnočasové aktivity až po nákupy oděvů, elektroniky, nábytku či sportovních potřeb a ostatní služby, jako jsou restaurace, ubytování, dovolená či dokonce autoškola,“ vypočítal radní Pardubického kraje. „Chtěli jsme začít se slušnou databází, proto projekt začal se zhruba ročním zpožděním,“ pravil .

„V současné době jde na území Pardubického kraje zhruba o 400 poskytovatelů různých slev,“ podotkl Stanislav Skoumal, tiskový mluvčí projektu Rodinné pasy.

„Držitelé této karty budou moci využívat slevy v rozmezí tří až padesáti procent nejen po České republice, ale i na území Slovenska a v oblasti Dolního Rakouska,“ poznamenal Stanislav Skoumal.

„Jednali jsme také o rozšíření tohoto systému do Polska. Rovněž tady mají o Rodinné pasy zájem, ale zde představuje slevová politika pole takřka neorané, takže tu bude přípravná fáze trvat podle mého soudu minimálně rok,“ řekl Miloslav Macela, který však měl největší radost z toho, že se tento projekt podařilo spustit právě v Pardubickém kraji. „Kraj nemá příliš mnoho nástrojů, jak by mohl podpořit rodinnou politiku. A toto je způsob, jak ulehčit rodinným rozpočtům a přitom rodinám nabídnout možnosti, jak společně trávit volný čas,“ prohlásil radní.
Přestože bude tento projekt v Pardubickém kraji oficiálně spuštěn až 1. září, už o něj podle Miloslava Macely projevilo zájem několik rodin ještě před tímto datem. „Rodiny se mohou začít registrovat už od této chvíle,“ pravil radní.

Zaregistrovat se lze poštou na adrese Rodinné pasy, P. O. BOX 24, 530 02 Pardubice, nebo e–mailem na adrese pardubice@rodinnepasy.cz či přes formulář na webové stránce www.rodinnepasy.cz, kde je zveřejněn mimo jiné i seznam poskytovatelů slev.

První karty v říjnu

„Na základě písemné nebo elektronické žádosti je Rodinný pas vystaven všem, a to i neúplným rodinám, nesezdaným partnerům či samoživitelům, zkrátka všem osobám, které mají v péči dítě do osmnácti let. Teoreticky je to tedy možné též u prarodičů či homosexuálních partnerů,“ vysvětlil Stanislav Skoumal.

Karty se tisknou hromadně a poté se rozesílají poštou, což může trvat čtyři až šest týdnů.
„S první emisí karet pro zájemce z Pardubického kraje se předběžně počítá v říjnu,“ sdělila zástupce realizátora projektu Jana Hrubá.
„V Pardubickém kraji jsme do projektu zapojila všechna mateřská centra. Rádi bychom využili jejich pomoci s distribucí informací. Je to taková naše malá specialita, pro kterou jsme se rozhodli, aby se zprávy o Rodinných pasech dostaly přímo do rodin s malým dětmi,“ uzavřel Miloslav Macela.