V Rokytně silničáři momentálně pracují na obchvatu obce, který bude sloužit jako spojka k nedaleké dálnici D35 a silnici I/35. Práce tam začaly vloni v září a projekt za odhadovaných 207 milionů korun bez daně by měl být podle smlouvy hotov létě 2024.

„Jedná se o čtyři kilometry silnice, na kterých se staví dva mosty a tři křižovatky. Je to velice důležitý projekt, obci to přinese odklon tranzitu mimo zástavbu, čímž se výrazně zklidní doprava. Pro řidiče to zase bude znamenat snazší a rychlejší napojení na D35 díky mimoúrovňové křižovatce,“ popsal stavbu obchvatu Rokytna náměstek hejtmana Michal Kortyš.

Zároveň ale průjezdnost v obci komplikuje rekonstrukce silnice II/298, od napojení na obchvat po křižovatku na Chvojenec. Silnici se dělníci snaží dokončit zároveň se stavbou obchvatu.

Dominantou stavby Severovýchodního obchvatu Pardubic bude most přes Labe.
Obchvat Pardubic: Přes Labe povede most vysoký jako Petřínská rozhledna

„Zde se začalo letos v březnu a rekonstrukce by měla být hotová do konce listopadu letošního roku. Kromě výměny vrstev vozovky a obrub počítáme s vybudováním nové dešťové kanalizace. Obec souběžně staví chodníky a spolupodílí se 30 procenty z rozpočtu na stavbu nové dešťové kanalizace,“ řekl Kortyš s tím, že práce budou stát 33 milionů korun bez daně. Na obě stavby má hejtmanství přislíbené peníze od státu.

Přivaděče k dálnici D35 v Pardubickém kraji.Přivaděče k dálnici D35 v Pardubickém kraji.Zdroj: SÚS

Nebezpeční řidiči

Místním vadí, že kvůli stavbě došlo k řadě uzavírek, které ovlivňují jejich život v obci. Starosti obci přidělávají i řidiči, kteří nerespektují zákazy.

Souběh prací tak přidělává vrásky nejen místním, ale i řidičům, kteří se chtějí napojit na dálnici.

„Někteří řidiči tu bloudí i půl hodiny a vůbec neví, kudy se přes ty objížďky dostat na dálnici,“ popsal místní řidič Karel. Silnice v okolí obce navíc ničí těžká technika, která vozí materiál na stavbu dálnice D35.

„Po místních a účelových komunikacích jezdí nejenom lidé, kteří u nás bydlí, ale i jiní. Někteří mají vystavené povolení od obce, další si jezdí, kudy se jim zachce. Komunikace v okolí jsou navíc poškozené stavební technikou,“ přiblížila problémy starostka Rokytna Petra Vrbatová.

Trasa přeložky Rokytno - Býšť
Začala stavba dalšího přivaděče k D35. Rokytno trápí hluk a neukáznění řidiči

„Chápeme, že stavba obchvatu i rekonstrukce přinesou dočasné komplikace, ale situace v některých úsecích začíná být nebezpečná a obec nemůže hradit opravy ze svého rozpočtu,“ dodala starostka, která tak žádá dočasné snížení rychlosti.

Kraj slibuje pomoc

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) podle hejtmanství počítá se zahájením opravy ještě letos, stát by měla zhruba 72 milionů korun bez daně, které poskytne ŘSD, dalších 20 milionů pak uhradí Pardubický kraj.

Výstavba dálnice ničí silnice v Rokytně, na stole je i dočasné snížení rychlosti.Výstavba dálnice ničí silnice v Rokytně, na stole je i dočasné snížení rychlosti.Zdroj: Mapy.cz

„Co se úpravy rychlosti týče, to je věcí policie, pokud obec požádá o snížení rychlosti v některých úsecích, samozřejmě tuto žádost podpoříme a paní starostce děkuji za iniciativu,“ sdělil k návrhu možných opatření náměstek Kortyš.

Hluk z dálnice

Místní trápí i hluk z nedaleké dálnice. Před začátkem stavby úsek dálnice Časy-Ostrov byly zpracované hlukové studie, podle kterých jsou protihluková opatření dostačující. Lidé z obcí okolo trasy dálnice si ale stěžují na hluk z přejezdu aut přes dilatační spáry na mostech nebo hluku z vlaků, který se odráží od mostovky.

„Před časem jsem žádal o měření hluku v obci Rokytno u svého domu. Měření bylo provedeno v jiné části obce a tím celá akce skončila před mým domem se nic nekonalo,“ postěžoval si jeden z místních.

Na sedmi místech

ŘSD provede nové měření. „ŘSD v rámci dobrých vztahů s okolními obcemi a ve snaze předejít případným nesrovnalostem navrhlo provést měření hluku v dalších sedmi obcích, které jsou nejvíce zasaženy,“ informovala mluvčí ŘSD Petra Drkulová.

V obcích u dálnice D35 v úseku Časy-Ostrov bude na jaře a na podzim odborná firma provádět na celodenní měření hluku.
Lidé si stěžují na hluk z dálnice D35. Hygienici provedou další měření

Míra hluku se bude měřit v Lánech u Dašic, Časech, Dašicích, Prachovicích, Dolní Rovni, Čeradicích a Uhersku.

U Rokytna v minulosti podobné měření ukázalo, že i přes stížnosti obyvatel nedošlo k porušení hygienických limitů.