Obsáhlý rozhovor s majoritním vlastníkem pardubického hokejového klubu Romanem Šmidberským, který v minulých dnech zveřejnily internetové stránky klubu, rozpoutal bouřlivou odezvu zejména z řad politiků. O některé se totiž majitel HC Eaton Pardubice „otřel“. V rozhovoru Šmidberský mimo jiné vysvětlil celou kauzu, která v politických sférách hokejem hýbe, tedy koupi klubu od města.

S nabídkou jsem přišel já sám

„S nabídkou na odkup více než poloviny akcií od města jsem přišel já sám. Hovořil jsem jak s s minoritními akcionáři, tak i většinou partnerů a sponzorů klubu, hovořil jsem i s většinou zastupitelů města. Všem jsem představil svoji koncepci a oni moji nabídku označovali za seriózní a korektní, včetně zastupitelů z řad ČSSD. Byli mezi nimi i dnešní největší kritici Jindřich Tauber z ČSSD a František Brendl z SPP,“ uvedl Roman Šmidberský.

V rozhovoru pak dále zmínil, co mu někteří politici tehdy řekli a za jakých podmínek prodej klubu podpoří. „Pan František Brendl mně sdělil, že se mu můj záměr zamlouvá, ale že má dvě podmínky, které musím splnit, abych získal jeho podporu: ve vedení klubu nezůstane Ondřej Heřman a akcie sdružení se rozdělí na jednotlivé členy. Přitom ve sdružení jsou přímí příbuzní pana Brendla, stejně jako v nově vzniklé straně, jejíž program je postavený na antipatii k HC, respektive členům vedení HC. Okamžitě jsem jeho návrh zamítl. V žádném případě jsem nemínil akceptovat diktát v personální oblasti od kohokoliv. Tím naše debata skončila,“ upřesnil Šmidberský.

Reakce Františka Brendla na sebe nenechala dlouho čekat. Naše redakce má k dispozici dopis, který adresoval Romanu Šmidberskému. V něm se mimo jiné píše: „Ano, nechtěl jsem, aby klub nadále vedl management, který uvedl klub do herní a finanční krize. Nikdy jsem však neuvedl žádnou podmínku týkající se rozdělování akcií členům občanského sdružení. Jsem také rád, že se zajímáte o mnou založené hnutí Pardubáci. V našem programu však není ani slovo proti HC. Nikdy jsem ve svých vyjádřeních neútočil proti HC a ani proti vaší osobě. Proto vás tedy žádám, abyste ani vy takové praktiky nepoužíval.“ Toto uvádí v dopise František Brendl s tím, aby Roman Šmidberský část odstavce o Brendlovi z internetu odstranil.

Vážený pane Šmidberský

Musím se rázně ohradit proti Vašemu vyjádření se k mé osobě v rozhovoru uveřejněném na stránkách www.hcpce.cz dne 3. 6. 2009, ve kterém hovoříte o podmínkách, za kterých bych podpořil prodej majoritního podílu v HC. Jak dobře víte pouze první půlka vaší odpovědi, ve které mluvíte o mé osobě, je pravdou.
Ano, nechtěl jsem, aby klub nadále vedl management, který uvedl klub do herní a finanční krize, což i vyplývá z Vašich dalších odpovědí. Nikdy jsem však neuvedl žádnou podmínku týkající se rozdělování akcií členům občanského sdružení. Jsem také rád, že se zajímáte o mnou založené politické hnutí Pardubáci, a že jste obeznámem s jeho programem, jen jste si ho asi špatně přečetl. V našem programu není ani slovo proti HC.
Proto Vás žádám, abyste druhou polovinu vaší odpovědi z rozhovoru odstranil.
Nikdy jsem ve svých vyjádřeních neútočil proti HC a ani proti Vaší osobě. Vždy jsem kritizoval pouze způsob, jakým se k problematice staví vedení města či zastupitelé. Ani Vám by se patrně nelíbilo, kdybych o vaší osobě rozhlašoval nepravdy, jako třeba, že jste mi nabídl peníze, když budu hlasovat pro Vaši nabídku. Proto Vás žádám, abyste ani Vy takové praktiky nepoužíval.

S pozdravem
František Brendl

Zastupitel města Pardubic
Předseda občanského sdružení Pardubáci