Její část, která se týká nerovného postavení Romů, každý rok vyvolá nesouhlas české veřejnosti. Je pro nás důležité vysvětlit, že se nejedná o samoúčelnou kritiku, ale o poukázání na problémy, které by se dle našeho názoru měly řešit. Samozřejmě na daný problém nelze nahlížet jednostranně. Omezená délka výroční zprávy, do které musíme umístit 153 zemí světa, však neumožňuje detailnější rozbor situace. Eva Dobrovolná, mluvčí AI

Poznámka redakce:
Deník se v sobotním Tématu regionu na str. 2 věnoval negativním ohlasům východočeských odborníků na sociální problematiku a kantorů na zprávu AI, která poukazuje na údajnou diskriminaci Romů v ČR. Za neobjektivní zde označili zprávu dokonce i někteří romští předáci.