"Z celkem šesti organizací tři v průběhu programu odstoupily, většina z nich později zanikla," řekla Válková. Vzdělávací cyklus absolvují od ledna letošního roku pracovníci Městské romské rady, romského sdružení Darjav a organizace SKP - Centrum, která provozuje nízkoprahové kluby pro děti a mládež, jejichž klienty jsou převážně mladí Romové mezi šesti a 18 lety. Učí se, jak řídit a financovat neziskovou organizaci, její účetnictví, základy komunikace a vztahy s veřejností, či si zkouší, jak vyplňovat formuláře pro žádosti o evropské či české dotace. Veškeré náklady ve výši asi 621.000 korun, hradí Evropský sociální fond, program pro účastníky skončí v zimě příštího roku.

Podle Válkové by bylo potřebné připravit další kurzy v rozsahu 150 až 200 hodin pro terénní pracovníky, kteří Romům pomáhají. "Chybí proškolení těch, kteří pracují přímo v romských lokalitách, nemají pro to potřebnou kvalifikaci," řekla Válková. Podle odhadů žije v Pardubicích s téměř 90.000 obyvateli asi 5000 Romů.