Letošní turistická sezona na Kunětické hoře začala nadmíru úspěšně a stovky návštěvníků proudí na samotný hrad. Oproti loňsku na ně čekaly či teprve čekají opět další novinky.

„Provedli jsme stavební úpravy v interiérech prohlídkové trasy, to se týkalo především oprav zádlažeb v hradním paláci. Rozšířili jsme i expozici zbrojnice o archeologické nálezy a jejich repliky, hlavně mečů, které se používaly v rozpětí 14. až 16. století na území Pardubicka a Hradecka,“ říká kastelán hradu Miloš Jiroušek. „Originály se většinou nacházejí v depozitářích Východočeského muzea v Pardubicích nebo Muzea Východních Čech v Hradci Králové. Zpravidla jsou ve stavu, který ani neumožňuje jejich vystavení,“ vysvětluje kastelán, proč jsou na hradu k vidění jen jejich repliky. Letošní novinkou by měly být i tabule s 3D pohledy na okolní krajinu, které budou umístěny přímo na vrcholu hradní věže.

 

Kapitolou samou pro sebe je kulturní a společenský program, který se bude odehrávat v prostorách areálu gotického hradu. „Nejzajímavější bude bezpochyby představení Východočeského divadla v Pardubicích s hrou Malované na skle, která bude mít na Kunětické hoře premiéru koncem června. Představení bude zvláštní především místem, kde se uskuteční. Nepůjde tentokrát z důvodu rekonstrukce nádvoří hradu. Bude vytvořena scéna v podobě římského amfiteátru na jihovýchodním rondelu, kde bude zbudováno hlediště a scéna bude zasazena do terénu před vlastní hradní objekt včetně výpadní fortifikační branky,“ popisuje plánovanou novinku Miloš Jiroušek.

K významným událostem se letos zřejmě přiřadí ještě jedna, jež by mohla mít velký ohlas u kulturymilovného publika. „Kromě dalších akcí, ať už historických šermířských, dětského dnu a jiných tradičních vedeme nyní jednání s filharmonií v Hradci Králové o eventuálním uvedení úspěšné Carminy Burany, která by se měla odehrát v září. Opět na výjimečné scéně jihovýchodního rondelu,“ dodává na závěr Miloš Jiroušek.