Jak se ukázalo, jde o neblahé pozůstatky z doby, kdy zde stála čerpací stanice Benzina. 
Pardubický magistrát zařadil toto místo na seznam starých ekologických zátěží a bude se tak snažit, aby jeho sanaci zaplatil stát.

Sanaci zaplatí stát

Oblast se zamořenou zeminou, v blízkosti rodinných domků, kde končila kanalizace a kopalo se kvůli přípojce pro nový komerční areál, byla objevena spíše náhodou.

Podle vedoucího odboru životního prostředí pardubického magistrátu Miroslava Míči bude nyní nalezená lokalita zahrnuta do seznamu míst v rámci řešení starých ekologických zátěží, respektive bude o ni rozšířen. Samotné místo, kde se čerpací stanice nacházela, se totiž již v seznamu nachází. „Na pravé straně silnice jsou umístěny sanační a pozorovací vrty,“ popsal současný stav Miroslav Míča. „Výkopová zemina v trase potrubí byla odvážena na dekontaminační plochu. Protože byla vyzvednuta jenom v rýze kanalizace, tak ostatní zemina zde zůstává kontaminována. Bude to řešeno podobným způsobem, jako u čerpací stanice,“ dodal.

Ropné látky zřejmě unikaly v minulosti z nádrží čerpací stanice. Mimo jiné i proto, že tehdejší normy nebyly tolik přísné, jako je tomu v současnosti. „Podle starých předpisů byly jednoplášťové nádrže a podobně. Pokud měly netěsnosti, tak látky unikaly do horninového podloží. Podobný případ jsme měli u čerpací stanice na Sukově třídě. Ten sanovalo město. Tady se budeme snažit, aby ho zaplatil stát. Zahrnuli jsme ho do staré zátěže po bývalém státním podniku Benzina,“ upřesnil.

Na území Pardubic se nachází hned několik starých ekologických zátěží. Nejvýznamnější co do rozsahu i nákladů na jejich odstranění jsou dvě – v chemičce Synthesia a rafinérii Paramo.

Názorná ukázka, jak může takové místo vypadat, se nachází u prodejny Lidl vedle nadjezdu u Parama. Na volném prostranství u parkoviště vyráží ze země na povrch černá asfaltová hmota. O její likvidaci se prozatím stále jen mluví, ale bez výsledku.

„Sanuje se v bývalé Tesle na Kyjevské ulici. Doufejme, že takovéto ,spící’ věci, o kterých se neví, už další nejsou. A jestliže ano, tak v podstatně menším rozsahu,“ uzavřel Miroslav Míča.