„Mimo ozónu nedošlo k překročení imisních limitů ani k žádným vážnějším odchylkám, proto České inspekci životního prostředí v Hradci Králové nebylo v roce 2006 zasláno žádné oznámení o zněčištění ovzduší,“ uvedl včera na setkání vedení úřadu městského obvodu a odborníků, kteří mají co do činění s monitorovací stanicí, vedoucí odboru životního prostředí „malé radnice“ Tomáš Vencl.

Ze sledovaných látek šlo o oxid siřičitý, oxid dusičitý a organické látky. Tyto látky tedy zůstaly pod limity, narozdíl od přízemního ozónu, který přesáhl imisní limity celkem v osmdesáti případech. pro srovnání – o rok dříve tomu osmapadesátkrát. Nejvíce ozón zahrozil v Rosicích v roce 2006 v létě, a to 21. července. Tehdy byla překročena koncetrace zvláštního imisního limitu. Další hranice, při které je již vyhlášeno varování a regulace, ale tento plyn nedosáhl. Jak uvedl Tomáš Vencl,ve třech případech jejich úřad zaznamenal i stížnost na zápach. V únoru z Ohrazenic, v červenci ze samotných Rosic a v říjnu z Trnové. „Byl o tom informován dispečink Synthesie, která situaci řešila okamžitou kontrolou provozů na místě. Měření mobilní stanice akciovky bylo negativní, expozice zápachu byla krátkodobá,“ dodal Tomáš Vencl, podle kterého je spolupráce s chemičkou na dobré úrovni.