„V Pardubicích jsou celkem tři průmyslové zóny – jedna je v Černé za Bory, druhá v Semtíně a třetí ve Starých Čívicích. Všechny se v průběhu uplynulých desetiletí poměrně živelně rozvíjely a počítají i s dalším růstem. My teď až následně řešíme stav silnic, které k nim vedou, ale i další důsledky jejich činnosti,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Nutné investice

Problémy muší řešit město a kraj, podílet by se měly ale i samotné firmy. „Impulzem bylo třístranné memorandum mezi firmou Foxconn, krajem a městem o posílení infrastruktury v lokalitě Černá za Bory. V roce 2018 firma Foxconn od memoranda odstoupila a dohodli jsme se s primátorem pokračovat i bez jejich účasti,“ dodal Kortyš.

Podle mluvčí Foxconnu Radmily Čukatové však společnost s městem a krajem dál spolupracuje. „S Pardubickým krajem a městem Pardubice jsme projevili společnou vůli spolupracovat a v tom pokračujeme. Současně Foxconn investuje do svých činností jako poskytovatel pokročilých technických výrobních řešení v regionu,“ řekla Čukatová.

Významným problémem jsou silnice v okolí průmyslových zón, které trpí velkým zatížením.

„Rekonstrukce Dělnické ulice má už stavební povolení a zároveň zazněl příslib finančních prostředků z dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Další silnice u průmyslových zón ale bude potřeba zafinancovat z dalších zdrojů. Jedná se zejména o silnice II. a III. tříd, ale i místní komunikace, ať už v areálu v Černé za Bory nebo silnice navazující na dopravní uzel v Semtíně,“ popsala mluvčí kraje Zuzana Nováková.

Doprava však není jedinou problematickou oblastí. Do města se za prací, která pro místní mnohdy není dostatečně atraktivní, stěhuje velké množství cizinců. Například jen ve Foxconnu pracují lidé celkem 33 národností. Největší menšinou je tam pravděpodobně mongolská skupina, která čítá asi 500 pracovníků.

Hledají bydlení

„Ti lidé potřebují někde bydlet. V Pardubicích jsou v současné době všechny ubytovny plné, zaměstnanci si shánějí bydlení i v okolních obcích a dojíždějí. Velmi silně se projevuje nárůst dětí cizinců zejména třetích zemí v našich mateřských a základních školách, už jich je téměř 400, to je v podstatě jedna celá škola a školka. Kvůli slučování rodin čelíme také tlaku na umísťování desítek dětí a žáků do mateřských a základních škol v průběhu školního roku,“ konstatoval náměstek primátora pro sociální politiku Jakub Rychtecký.

„Problémy vnímáme i v oblasti zdravotní péče, kdy je nedostatečně pokryta péče v odbornostech praktického lékařství, pediatrie, stomatologie nebo gynekologie,“ doplnil Rychtecký.

Lékařské služby

Foxconn pro své zahraniční zaměstnance zajišťuje služby praktického lékaře včetně poskytnutí pomoci s tlumočením.

„Potřebu specializované lékařské péče řešíme individuálně. Pro nově příchozí zahraniční zaměstnance zabezpečujeme ubytování. Následně za účasti tlumočníka hledáme možnosti dlouhodobého bydlení. Na poli školství spolupracujeme s magistrátem a neziskovými organizacemi a hledáme cesty, jak efektivně participovat. Například uvažujeme o podpoře kurzů českého jazyka pro začlenění dětí cizinců do školního kolektivu,“ popsala Čukatová.

Město a kraj chtějí o negativních dopadech průmyslových zón dál jednat se zástupci ministerstev. Sejdou se zítra v Senátu.