To, že starý most přes Labe na silnici z Kladrub nad Labem na Řečany nad Labem je potřeba zásadně rekonstruovat, se ví už dlouho. Vzhledem k jeho špatnému stavu je na něm maximální povolená rychlost 30 kilometrů za hodinu. Vozidla nad 12 tun na něj nesmějí. „Most je pro nás velkým tématem kvůli jeho stavu. Nový most ale musí splňovat určité podmínky,“ připomněl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš. Most se nachází se v blízkosti národního hřebčína, jenž je zapsán na seznam UNESCO. Nová konstrukce tak musí splňovat určité podmínky a estetické kvality.

Jen do zimy

Stavbu nového přemostění v minulosti brzdilo několik věcí. Plánovanou rekonstrukci zkomplikovaly především vysoké náklady na mostní provizorium, které by mělo vyrůst vedle stávajícího mostu. Zhruba devadesátimetrové dočasné provizorium je na místě nutné kvůli dopravní situaci. Kraji ale v minulosti přišlo až moc drahé. Až nyní hejtmanství otočilo a rozhodlo se jednat.

Na schůzi Rady památky UNESCO v minulém týdnu informoval náměstek hejtmana Roman Línek přítomné členy i starosty dotčených obcí o situaci kolem stavu mostu. „Tlačí nás čas, podle posudku bychom měli vyloučit provoz ze stávající mostní konstrukce do zimní sezony 2022/2023. Zjišťovali jsme možnost nájmu mostního provizoria, které by bylo umístěné vedle mostu, ale ta cena byla tak vysoká, že by se to vůbec nevyplatilo,“ uvedl předseda Rady památky Roman Línek s tím, že je na stole varianta pořídit mostní provizorium vlastní, které by kraji zůstalo i pro další stavby, a umístit ho na stávající mostní objekt.

Současná konstrukce je už několik let v havarijním stavu. Kraj proto nyní připravuje nový plán na vyřešení mostního provizoria. "Teď hledáme možnosti spolufinancování, protože cena jistě přesáhne 200 milionů korun,“ dodal Línek.

Při rekonstrukci mostu stavbaři chtějí řeku dočasně překlenout a dopravu přemístit mimo stavbu tak, aby bylo možné projet a řidiči nemuseli místo složitě objíždět. Na modernizaci mostu má kraj vybranou variantu, kterou odsouhlasily dotčené orgány ochrany přírody i památek a je podána žádost o stavební povolení.

Nový vzhled

Jaký most nahradí ten stávající, který je téměř sto let starý? Nová podoba mostu je navržena v délce 112 metrů a šířce 6,5 metru, vizuální podobu schválili i komisaři UNESCO. „S novým řešením mostní konstrukce vznikne i cyklostezka, která výrazně zvýší bezpečnost cyklistů. Jejich pohyb je na komunikaci díky kulturní památce Národní hřebčín Kladruby nad Labem značný. Na mostě se také počítá s chodníky pro chodce,“ sdělila Správa a údržba silnic Pardubického kraje.

Výška mostu je navržena tak, aby odpovídala průplavním parametrům a splňovala tak všechny podmínky pro lodní dopravu. Vzhledem k tomu, že se nachází na splavné cestě, spadá do veřejného zájmu státu. Pardubický kraj se tak může snažit od státu získat dotaci.

Most v Řečanech nad Labem

Stávající mostní objekt mezi Kladruby nad Labem a Řečany nad Labem slouží od roku 1926. Mostní konstrukce je od roku 2015 pravidelně sledována diagnostickým průzkumem a analýzou provozního stavu. Ze závěrů těchto diagnostických průzkumů vyplývá naléhavost výměny nosné konstrukce mostu v co nejkratším časovém horizontu.