Jak jsou na tom s přípravou očkovacích center v jiných městech v Pardubickém kraji?
Naším cílem je, abychom do dvou týdnů vytvořili stabilní prostory. Je jedno, jestli přímo v nemocnicích nebo mimo. Očkuje se všude, kde máme nemocnice akutní péče. V Ústí nad Orlicí, Chrudimi a Litomyšli to bude v uvolněných prostorách v nemocnicích kvůli omezení zdravotní péče. Předpokládáme ale, že se bude vracet elektivní péče a samozřejmě se zvýší počet ambulancí v provozu. Proto hledáme prostory vhodné pro delší období. V Litomyšli nakonec asi poslouží objekt, kde je neurologická ambulance. V Ústí je to jedna z budov hospodářského charakteru a v Chrudimi se nám podařilo vytipovat prostory, kde původně sídlila záchranná služba. Snažíme se to řešit tak, aby nově vybrané prostory sloužily pro očkování minimálně do 30. června. Nechceme místa po měsíci stěhovat, ale mít je na stabilním místě.

A co se týká měst, kde nejsou nemocnice?
Vzhledem k počtu vakcín, které jsou určené pro Pardubický kraj, zatím vidíme jen do třetího únorového týdne. Dál ne. Je výrazně méně vakcín pro celou Českou republiku, paradoxně proti tomu jde to, že se podařilo dojednat více vakcín pro náš kraj, než se dávalo na začátku roku. Množství vakcíny nám postačí pro pět míst a k tomu budou jezdit mobilní očkovací týmy. Ale ty budou určené pro očkování hromadných velkých zařízení sociálních služeb. Nebude to očkování dům od domu. Vakcíny, které máme k dispozici, ani neumožňují vakcinaci po domech. To znamená, týmy budou očkovat domovy pro seniory, případně další poskytovatele sociálních služeb. To je pro nás druhá priorita. V současné době jsme jediný kraj, který má kompletně očkovaný ambulantní sektor. Žádný z krajů k tomu nepřistoupil. Jinde očkovali velká zařízení sociální péče. Jdeme jinou cestou, ambulantní sektor nám může pomoci při rozšíření očkovacích míst i tam, kde není nemocnice. Druhým důvodem je, pokud máme mít maximální péči o pacienty, musíme mít zdravé zdravotníky.

Takže očkování seniorů přímo doma není možné?
Nerad to říkám, ale vakcína neumožňuje převážení v autech bez mrazicího zařízení. Nemá docházet k neodborné manipulaci v době, kdy je rozmrazená. Máme poptávku na očkování od domu k domu, lidé se ozývají. Na druhou stranu si nedovolíme postupovat proti informacím, které jsme k vakcínám obdrželi. A bohužel se to týká i druhé vakcíny, kterou dostaneme příští týden od společnosti Moderna. Ve chvíli, kdy bude v Evropě schválená vakcína, která bude aplikována u praktických lékařů v ordinacích, a to je Astra Zeneca, tak pak bude možné očkování i dům od domu.

Budete mít dostatek lékařů a zdravotních sester do očkovacích center?
Na osmihodinové provozy, kde máme nemocnice akutní péče, tam máme lékaře a sestřičky zajištěné. Měli i sami zájem se zapojit. Zaměstnanci nemocnic vytvořili v Pardubickém kraji jedenáct týmů. Zatím to stačí, jakmile bude více vakcíny, což by mělo být od dubna, pak rozšíříme ve spolupráci s městy vakcinační centra po celém kraji, minimálně na patnácti místech.

První desítky zdravotníků či hasičských záchranářů zamířily v Pardubicích na očkování ne do zdejší nemocnice, nýbrž do prvního očkovacího centra v kraji, které sídlí v bývalé reálce naproti krajskému úřadu. Tam se očkování z nemocnice přesunulo.
FOTOGALERIE, VIDEO: Na krajském úřadě začal zkušební provoz očkovacího centra