Jenže ta se při tomto procesu pohybuje, což ale nesvědčí v ní uloženému vedení. To je důvod, proč opět na několika místech v Pardubicích praskaly vodovodní trubky. Bez dodávek vody se tak bez varování ocitli obyvatelé tří věžáků na ulici S. K. Neumanna. K poškození vodovodního řadu došlo také na ulici Jana Palacha. Na odstranění obou závad se včera pracovalo. Zásobování pitnou vodou tak na čas musely obstarat náhradní cisterny.