„Daňové příjmy jsou naplánovány velmi konzervativně, zhruba na úrovni letošního roku, jen s mírným navýšením. Předpokládáme, že na účtech města zůstane na konci tohoto roku přes 600 milionů korun a všechny budou zapojeny do rozpočtu. Takže bude rozpočet vyrovnaný, i když při porovnání příjmů a výdajů vypadá schodkový," vysvětlil náměstek primátora Jiří Rozinek, který má na starosti městské finance.

JE ROZPOČET NA ROK 2017 SCHODKOVÝ?

Právě na tom, jestli rozpočet je, nebo není schodkový, se zastupitelé nemohli shodnout.

„Popírání toho, že máme schodkový rozpočet, mi přijde úsměvné. Přitom je to napsáno přímo v důvodové zprávě," podotkl šéf kontrolního výboru Karel Haas.

„Rozpočet není schodkový, příjmy jsou stejné jako výdaje a je jedno, jestli jsou ty příjmy převedené z předchozího roku. Je to jen způsob sestavování rozpočtu," hájil koaliční návrh náměstek primátora Jan Řehounek.

Především zástupcům ODS vadilo, že je podle nich v rozpočtu příliš mnoho peněz vyhrazeno na výdaje jako pohoštění či propagace města. „Saldo běžného rozpočtu je jen 30 milionů, před deseti lety bylo o 100 milionů větší, takže se investiční akce realizovaly snadněji. Peníze se zbytečně projídají. Jsou tu velké výdaje na věci jako pohoštění, zahraniční služební cesty, propagaci města, vydávání časopisu a podobně. Říkám to už třetí rok po sobě," nechal se slyšet opoziční zastupitel Petr Klimpl.

Podle primátora Pardubic Martina Charváta ale výdaje na občerstvení či dary dosahovaly podobné výše i za vlády ODS. „Přijde mi to jako gesto pro občany. Je jednoduché říct: pojďme šetřit, ale nikdo neříká, kde se dá ušetřit. Je pravda, že velkou částku dáváme třeba za časopis To jsou Pardubice a který slouží k propagaci města. My se nebráníme diskusi na téma, jestli město takový časopis potřebuje," řekl Martin Charvát.

Celkové příjmy i výdaje by příští rok měly být 2,264 miliardy korun. Nejvíce peněz dá město na dopravu a dopravní infrastrukturu.

„Když započítáme i peníze pro Dopravní podnik města Pardubic, tak dáváme na dopravu 712 milionů korun, což je vlastně třetina rozpočtu. Pro školství je pak určeno 213 milionů, pro kulturu zhruba 80 milionů a na sport půjde 69 milionů," uvedl Jiří Rozinek.

NA MĚŘENÍ RYCHLOSTI DOSTANOU DVA MILIONY

Výdaje na dopravu asi nikoho nepřekvapily, ovšem našly se i položky rozpočtu, které vzbudily větší ohlas.

„Překvapilo mě, že v rozpočtu Městské policie Pardubice jsou dva miliony korun na úsekové měření rychlosti. Přitom jsme se v zastupitelstvu shodli na tom, že nechceme jít cestou represí," poznamenal Karel Haas.

Podle primátora ovšem úsekové měření nelze považovat za represivní opatření. „Měření není represe, navíc to nebude natajno. Je to prvek, který zklidňuje dopravu," sdělil primátor.

Přesvědčení o nutnosti této investice ovšem nejsou ani všichni členové radniční koalice.

„V dopravní komisi jsme to zvažovali z různých úhlů pohledu. Nejprve jsem byl pro toto úsekové měření rychlosti, ale když jsem zjistil, jak to bude softwarově a personálně náročné, tak musím hlasovat proti. Kdyby se místo toho najali dva strážníci, tak to dopravu zklidní víc," uvedl radní Libor Slezák.