Největší investicí města bude v příštím roce budování odborných učeben, které mají zvýšit zájem žáků zejména o technické a přírodovědné obory. Tato investice do škol přijde na 196 milionů korun. Druhou v pořadí je pak rekonstrukce radnice na Pernštýnském náměstí, která by měla stát 68 milionů korun, další pak úprava křižovatky Průmyslová – Kyjevská za 33 milionů korun.

„Celkové příjmy by měly dosáhnout zhruba 1,96 miliardy korun, což je o asi 100 milionů více než letos. Dvě třetiny příjmů městského rozpočtu pocházejí z rozpočtového určení daní. Dále je v rozpočtu zapojeno více než 400 milionů korun z let minulých,“ uvedla mluvčí magistrátu Nataša Hradní.

„Rozpočet je sestaven jako reálný na příjmové i výdajové stránce. Zahrnuje pokrytí základních provozních výdajů města a investičních akcí na základě stanovených priorit. Na kapitálové výdaje včetně dotací budeme mít v příštím roce k dispozici zhruba 880 milionů korun. Tato částka pokryje hlavně investiční akce pokračující z roku 2017, včetně projektů realizovaných s podílem dotací, především z finančních prostředků Evropské unie, a případné havarijní stavy u bytových domů a školských budov,“ řekl ekonomický náměstek primátora Jiří Rozinek.

Z dalších významných investic bude například pokračovat rekonstrukce kuchyně Sociálních služeb města Pardubic, která začala letos a bude stát celkem 40 milionů korun, přičemž 20 milionů pokryje dotace, či zateplování Domova dětí a mládeže Alfa, kde město doplatí z celkových 10,5 milionu téměř 6,5 milionu.

Z nových investičních akcí by měla začít i rekonstrukce dalších školních hřišť na Základní škole Studánka za 10,7 milionu korun a Základní škole nábřeží Závodu míru za 12,5 milionu korun. „Dalšími etapami bude pokračovat také budování sítě cyklostezek,“ dodala Hradní.