„Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný, nepočítáme s úvěrem,“ uvedl náměstek primátora Jan Kislinger, podle kterého bude třicet jedna procent peněz rozpočtu směřovat do majetku města. Rezerva rozpočtu činí třicet milionů korun. „To je velmi málo,“ varoval před případnými zásahy do návrhu rozpočtu Jiří Stříteský, podle kterého není v dnešních podmínkách snadné sestavovat městský rozpočet. Připomněl přitom, že od roku 1994 se Pardubice drží zásady, podle níž je městský rozpočet tvořen jako vyrovnaný, a tudíž bez nebezpečného zadlužování. Na rozdíl od rozpočtu státního.

V diskuzi bylo například příznivci vybudování pěší zóny na třídě Míru oceněno, že v rozpočtu jsou vyčleněny čtyři miliony korun na projektovou dokumentaci. Kritika naopak padla na velké výdaje směřující do víceúčelové arény či vyplácení milionových částek právnickým osobám za vybudování nových bytových jednotek. U dalších nových bytů ale již zastupitelé tuto formu podpory zrušili.