Rozpočet na rok 2008, který byl hlavním bodem čtvrtečního jednání Zastupitelstva města Přelouč, byl schválen jednohlasně. „Klíčovou kapitolou rozpočtu jsou správa majetku a investice. Vsouladu se záměrem města je vněm zařazeno především 22,5milionu korun na výstavbu autobusového nádraží a 27milionů korun na část přístavby tělocvičny uZákladní škola Kladenská,“ říká mluvčí radnice Jiřina Hutlová. „Dostavba tělocvičny bude financována zrozpočtu roku 2009.To znamená, že veškeré výdaje pro rok 2008jsou podřízeny záměru uskutečnit tento rok tyto dvě významné akce. Do rozpočtu města jsou zařazeny pouze rozpracované nebo velmi důležité akce, abychom dokázali obě stavby realizovat bez úvěru.“ Na výstavbu sportovní haly, která Přelouči dlouhá léta citelně chybí, přitom radnice podala žádost odotaci zevropských fondů. Jak si žádost města vkonkurenci dalších vede, přeloučská radnice prozatím neví. Pokud by ale uspěla, město by pak mohlo vlastní peníze použít ina jiné záležitosti.

Zastupitelé vedle rozpočtu projednali iněkolik dalších věcí. Například místní poplatek za komunální odpad se pro občany nemění a zůstává ve výši 492korun. Debata se vedla ionávrhu, který předložilo městu hned několik organizací, především Klub rodáků a přátel Přelouče a Český svaz bojovníků za svobodu. Jejich představou bylo, aby se část ulice Pražské od náměstí T.G. Masaryka ke kruhovému objezdu přejmenovala na třídu Dr. Edvarda Beneše. Ikvůli blížícímu se 90.výročí vzniku samostatného československého státu. „Na zastupitelstvu bylo řečeno, že tento návrh měl být podán před patnácti lety vroce 1991, kdy se ulice hromadně přejmenovávali, a ne teď, kdy by to již byl spíš trest pro občany a instituce, které vulici sídli,“ popsala Jiřina Humlová hlavní důvod, proč byl návrh na Benešovu třídu zamítnut.

Určitou naději po úterním zasedání dostali iodpůrci zjednosměrnění provozu mezi Perštýnským a Václavským náměstím, jejichž rekonstrukci město připravuje. Radnice doposud počítala stím, že vtěchto místech zruší provoz vobou směrech. Podnikatelé ale sepsali dopis, ve kterém žádali ozachování dvousměrného provozu vtéto lokalitě Přelouče. Zastupitelé nyní dali souhlas stím, aby byla zpracována idruhá studie. „Obě varianty se poté porovnají zhlediska jejich výhod a nevýhod, a to na společném pracovním jednání se zástupci podnikatelů. Poté se rozhodne orealizaci jedné zvariant,“ dodala mluvčíměsta.