„V Integrovaném plánu rozvoje města, zpracovaném pro období 2007 až 2013, je pro nové projekty, které musí být zaměřeny na zkvalitnění prostředí v centru města, rozšíření nabídky aktivit pro volný čas či zkvalitnění sociálních služeb, k dispozici ještě zhruba sto třicet milionů korun,“ uvedla Nataša Hradní z tiskového úseku pardubické radnice.

Čerpání evropských prostředků

IPRM Přitažlivé město umožňuje městu čerpat do roku 2013 evropské prostředky z Regionálního operačního programu a tematických operačních programů v celkové výši zhruba čtyř set milionů korun.

„Dosud byl v Pardubicích prostřednictvím tohoto integrovaného plánu nákladem téměř šestatřiceti milionů korun modernizován sportovní areál Tělovýchovné jednoty Sokol Pardubice, před dokončením je Integrační centrum sociálních aktivit vybudované nákladem zhruba sedmašedesáti milionů korun i stavba sportovního areálu v Dašické ulici, představující investici třiapadesáti milionů korun,“ informovala Nataša Hradní.

„Páté kolo veřejné výzvy doplňuje kola předchozí. První dvě kola veřejné výzvy se uskutečnila v první polovině roku 2008, třetí kolo je zaměřeno na projekty do tematických operačních programů a je vyhlášeno od konce roku 2008 jako kontinuální, čtvrté kolo veřejné výzvy se konalo v polovině loňského roku. Prostřednictvím veřejné výzvy v pátém kole budou sbírány projektové listy k projektům, které jsou v souladu s prvními dvěma prioritními oblastmi IPRM Přitažlivé město. Znamená to, že mohou být předkládány projekty zaměřené na zvýšení kvality urbanizovaného prostředí ve středu města a zkvalitnění nabídky možností trávení volného času nebo projekty zaměřené na zvýšení kvality sociálních služeb, přičemž místo realizace těchto projektů se musí nacházet v zóně IPRM,“ řekl manažer integrovaného plánu Aleš Berka.

„Projekty do těchto operačních programů, které budou v souladu s Integrovaným plánem rozvoje města Přitažlivé město a budou městem doporučeny k zařazení, mají možnost získat až pětaosmdesát procent dotace z Regionálního operačního programu,“ upřesnila Nataša Hradní.

Projekty na předepsaném formuláři je možno zaslat poštou na adresu města, nebo doručit osobně na podatelnu magistrátu od čtvrtka 18. do středy 31. srpna 2011. Bližší informace k podmínkám výzvy a způsobu podávání dílčích projektů jsou pro zájemce zveřejněny na internetových stránkách města www.pardubice.eu nebo na vyžádání u manažera Integrovaného plánu rozvoje města.

(len, veh)