Tato část obchvatu by měla začínat u kruhového objezdu u Foxconnu a pokračovat po Průmyslové ulici směrem na Černou za Bory, kde vzniknou hned dva kruhové objezdy. První vznikne u autobusové zastávky Černá za Bory, silo, kde ústí silnice vedoucí od železničního přejezdu v Pardubičkách.

„V prostoru stávající křižovatky s ulicí K Silu je vymezen prostor na přestavbu křižovatky na okružní křižovatku a případnou přeložku ulice K Silu,“ informovalo ŘSD. Druhá okružní křižovatka vznikne u vjezdu do Černé za Bory, v tomto místě se obchvat odkloní z Průmyslové ulice a zamíří ke Staročernsku. Současná silnice v Průmyslové ulici se při stavbě opraví.

Na trase směrem na Staročernsko budou muset dělníci vybudovat 113 metrů dlouhý most přes železniční koridor a silnici na Dašice.

O obchvatech Pardubic jsme již psali:

Sporný úsek trasy, přechod obchvatu přes Chrudimku poblíž Červeňáku
VIZUALIZACE: Jihovýchodní obchvat Pardubic by se mohl začít stavět v roce 2023

„V předchozí variantě z roku 2009 se počítalo s využitím stávajícího přemostění (více východním směrem). Trasa včetně přemostění však byla přesunuta. Důvodem této změny je přiblížení nové zástavby v části Staročernsko,“ uvedlo ŘSD. Staročernsko se mezitím začalo rozrůstat o nové rodinné domy směrem k trase, kudy má obchvat vést, a obyvatelé si vyžádali změnu trasy, aby jim obchvat nevedl přímo za zahradou.

„Je zarážející, že stavební úřad stavby povolil, když je tato část obchvatu zakreslená v územním plánu,“ podivil se starosta čtvrtého městského obvodu, pod který Staročernsko spadá, Petr Heřmanský.

Stejné otázky si klade i poslanec, pardubický zastupitel a odborník na dopravu Martin Kolovratník.

Obchvat I/2 Pardubičky-SezemiceObchvat I/2 Pardubičky-SezemiceZdroj: ŘSD

„Vidím to jako pochybení. Původní trasa byla v územním plánu, koridory mívají ochranné pásmo, ve kterém se nesmí stavět. A tady tu stavbu ale někdo povolil,“ řekl Kolovratník. Podle stavebního úřadu je ale vše v pořádku, jelikož v územním plánu vedl koridor pro tuto silnici mimo zastavěnou část obce.

„Koridor je vždy širší, než má být plánovaná stavba, a ve Staročernsku vede v blízkosti zastavitelných ploch pro bydlení. Obytné domy tu tedy byly umístěny v souladu s platným územním plánem,“ dodala tisková mluvčí pardubického magistrátu Nataša Hradní.

Za Staročernskem má silnice vést na Sezemice, kde se napojí do sezemického obchvatu. Ten se ale nezačal ještě ani stavět a jeho přípravy doprovázejí značné problémy.

„Obchvat Sezemic patří mezi naše absolutní priority a osobně dohlédnu na jeho přípravu. Předpokládám, že koncem letošního roku získáme stavební povolení. Jakmile se tak stane, dojde k vypsání soutěže na zhotovitele. Jméno vítězné firmy se dozvíme v příštím roce, kdy se rovněž rozběhnou i samotné stavební práce. Ty budou trvat přibližně dva roky a ke zprovoznění dojde v roce 2024,“ uvedl na setkání pořádané Spolkem pro výstavbu dálnic D35 a D43 generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

U Sezemic je v plánu druhý obchvat. Původní není dořešen.
U Sezemic je v plánu druhý obchvat. Původní není dořešen

Stejně tak se ještě nezačal budovat jihovýchodní obchvat Pardubic, na který bude silnice navazovat a který teprve na jaře získal platné územní rozhodnutí. ŘSD plánuje, že stavba by mohla začít v roce 2023 a hotovo by mohlo být o dva roky později.

To silnice mezi Pardubičkami a Sezemicemi se začne stavět nejdříve v roce 2026 a hotová by podle plánů měla být o rok později. Předpokládaná cena stavby se nyní odhaduje na více než 500 milionů korun bez DPH.

O něco dříve by ale mohl být zprovozněn přivaděč dálnice D35, který slouží i jako obchvat Dašic, a tranzitní doprava bude mířit primárně na něj. „Veškerou dálniční kamionovou dopravu, ať pojede od západu, nebo od východu do průmyslové zóny, může krásně obsloužit přivaděč Dašic, takže trasa z Pardubiček na Sezemice není zásadní,“ dodává Kolovratník.

Obchvat I/2 Pardubičky-SezemiceObchvat I/2 Pardubičky-SezemiceZdroj: ŘSD