Dohady o spalovně se vracejí na scénu. Společnost Ave, která chce oživit spalovnu průmyslových odpadů v Rybitví u Pardubic, se opět snaží získat kladné stanovisko EIA, tedy potvrzení, že spalovna nebude škodit životnímu prostředí. Stejně jako před lety se v regionu zvedla vlna nevole.

„Ave opětovnou žádost přichystalo tak, že se poučilo z předchozích projektů. Boj, aby spalovna nebyla zprovozněna, bude tvrdší, než doposud byl,“ avizoval pardubický zastupitel František Brendl.

V materiálu společnost navrhuje dvě varianty, zatímco původní počítá s 20 tisíci tun spalovaného materiálu za rok, nová zahrnuje necelých 16 tisíc tun. „Většinu spalovaných průmyslových odpadů budou tvořit odpady nebezpečné. Technologie umožní bezpečně spalovat nebezpečné průmyslové odpady trvale. Podíl nebezpečných odpadů v celkovém množství není pro provoz spalovny z hlediska vlivu na životní prostředí rozhodující,“ uvedlo Ave v materiálu.

Do minulého týdne se mohl k záměru kdokoli vyjádřit, čehož využily obce v okolí v čele s Rybitvím. „S dalšími dvěma subjekty jsme dávali mnoho připomínek, je to elaborát o 15 stranách. Samozřejmě jsme měli zamítavé stanovisko,“ upřesnila starostka Rybitví Eva Šmeralová. Vedení obce upozornilo na více než 50 míst v materiálu, kde jsou nepřesné nebo zavádějící informace.

Tradice v regionu?

Rybitví rozporovalo například tvrzení společnosti, že provoz má v lokalitě tradici. Spalovna tam fungovala od roku 1997, v roce 2004 byla ale odstavena kvůli neplnění emisních limitů. „Po sedmi letech provozu nelze tvrdit, že tato činnost má v místě tradici. Zejména když je zařízení za 25 let existence 16 let mimo provoz,“ napsalo vedení obce v připomínkách.

Rozporovalo také to, že většina spalovaného materiálu bude pocházet z regionu. „Argumentuje-li oznamovatel tím, že bude primárně likvidovat odpady vznikající v lokalitě, naplní kapacitu zařízení nejvýše z 10 procent. Tedy 90 procent nebezpečných odpadů bude dováženo,“ ohradila se obec s tím, že tak dojde i k navýšení dopravy v lokalitě.

Rybitví také pracuje na novém územním plánu, který se spalovnou už nepočítá. „Změna územního plánu je jedním z možných nástrojů, jak spalovně zabránit,“ vysvětlila starostka Šmeralová.

Vedení obce dokonce zvažuje, že by nefunkční spalovnu od Ave odkoupilo. „Učinili jsme firmě nabídku. Pro ně to byla překvapující informace a nyní se jí zabývají,“ doplnila Šmeralová.

O odkup spalovny se dříve pokoušely Pardubice. Zatímco ale zastupitelé schválili záměr na odkup, hned dvakrát na něj neschválili peníze. Ave městu spalovnu nabídlo za 35 milionů korun, její cena je podle odhadů zhruba 6 milionů a podle některých zastupitelů by město platilo za nepovedený podnikatelský záměr. Nyní se proto Pardubice zařadily mezi subjekty, které podaly připomínky. „Naše stanovisko je negativní, stále se proti tomu snažíme bojovat všemi možnými dostupnými prostředky,“ uvedl náměstek pardubického primátora Jan Nadrchal.