Úředníci z MŽP posoudili veškerou dokumentaci i připomínky a vydali k projektu závazné souhlasné stanovisko, které modernizaci a znovuzprovoznění spalovny připouští. Určili ale 45 podmínek, které musí investor splnit. Jde například o zabezpečení skladovacího prostoru pro odpady, instalaci protihlukových opatření nebo časová a místní omezení dopravy odpadu. „Tyto podmínky minimalizují především vlivy záměru na veřejné zdraví, a to jak z hlediska ochrany ovzduší, tak hluku. Vlivy na ostatní složky životního prostředí byly hodnoceny jako málo významné, zejména vzhledem k umístění spalovny ve stávajícím areálu," uvedla mluvčí ministerstva Lucie Ješátková.

Zdroj: Deník/Nikola Remešová

Firma AVE CZ nyní musí svůj projekt přepracovat tak, aby splňoval podmínky vydané v souhlasném stanovisku. Jakmile bude mít hotovo, bude muset získat integrované povolení a stavební povolení, aby mohla začít s rekonstrukcí stávajícího objektu bývalé spalovny.

Ilustrační foto
Ministerstvo rozhodlo ve prospěch spalovny v Rybitví. Stavět se ale zatím nebude

Pardubice i okolní obce spalovnu nechtějí, bojí se, že likvidace 20 tisíc tun průmyslového a nemocničního odpadu ročně bude mít vliv na zdraví místních. „Vydání kladného stanoviska vnímáme jako důležitý krok v nekonečných snahách společnosti AVE CZ o spuštění spalovny. Jakkoliv jsme doufali, že záměr, jak je prezentován v poslední verzi dokumentace, není v lokalitě povolitelný stávající legislativou, ministerstvo po letech vracení dokumentace k přepracování nabylo jiného názoru,“ sdělila starostka Rybitví Eva Šmeralová s tím, že proti závaznému stanovisku MŽP není odvolání.

Vedení obce, na jehož území spalovna stojí, se může obrátit na správní soud. Ten by ale přezkoumával pouze proces vydání, nikoliv obsah stanoviska ministerstva. V tomto případě navíc nepomůže ani změna územního plánu obce. „Vlastník pozemku musí souhlasit se změnou jeho využití. Stávající využití je spalovna nebezpečných odpadů a vlastník pozemku chce postavit spalovnu nebezpečných odpadů. Proto nevidíme v tomto směru šanci na úspěch,“ popsal Darek Horník, předseda stavebního výboru obce Rybitví.

Další námitky

Rybitví je ale jedním ze zákonných účastníků stavebního řízení, ve kterém se majitelé spalovny budou snažit získat potřebná razítka, a bude tak mít své slovo. „V řízení využije všech prostředků k prosazení svých práv a práv občanů obce. Tedy stanovením podmínek provozu, stanoviskem k záměru a podobně,“ doplnil Horník.

Sedmnáct minut. Jen tak dlouho trvalo veřejné projednávání o výstavbě spalovny, které Ministerstvo životního prostředí svolalo v roce 2009 do Pardubic
Tohle je vražda, křičeli odpůrci spalovny. Ideonem zněly i nadávky

Obec Rybitví jedná o dalším postupu také s pardubickým magistrátem, který chce v boji proti spalovně rovněž pokračovat. „Pro nás je to opravdu nešťastné rozhodnutí. Sešli jsme se proto se zástupci ministerstva životního prostředí, abychom společně probrali podmínky, které ministerstvo ve svém stanovisku k EIA zmiňuje. Jako zástupci téměř stotisícového města toto souhlasné stanovisko nepřijímáme a budeme s dalšími dotčenými subjekty v okolí plánované spalovny jednat o tom, jaké možnosti v odporu proti znovuobnovení provozu spalovny ještě máme,“ okomentoval rozhodnutí primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Podle zástupců společnosti AVE CZ, která patří do koncernu miliardáře Daniela Křetínského, schválení znamená, že nic zásadního nebrání provedení modernizace. „Jde o zásadní milník v projektu, okolo kterého jsme vedli velmi intenzivní a pro nás přínosný dialog se širokou i odbornou veřejností. Rozhodnutí příslušných úřadů vnímáme jako potvrzení názoru, že záměr společnosti AVE CZ je ku prospěchu Pardubického kraje a České republiky jako celku,“ sdělil jednatel AVE CZ Aleš Hampl.

Snahou města je teď to, aby ministerstvo zrealizovalo prezenční projednání, kam by mohl přijít každý občan, který se chce vyjádřit a nemusel k tomu disponovat počítačovou technikou.
AVE spalovnu nebezpečných odpadů Pardubicím neprodá. Město se připravuje na soud

Spor kolem spalovny v Rybitví se táhne už 16 let a podle vyjádření odpůrců projektu je jisté, že stále není u konce. „Naším dalším krokem nyní budou jednání se starosty okolních obcí, abychom se domluvili na společném postupu,“ předeslala náměstkyně pardubického primátora Jiřina Klčová, do jejíž gesce spadá otázka životního prostředí. „V odporu proti spalovně budeme pokračovat tak dlouho, jak to bude nutné,“ dodala Klčová s tím, že město se ani v této chvíli naděje vzdát nehodlá.

Spalovna v Rybitví

Modernizace spalovny, která by měla ročně zpracovávat až 20 tisíc tun nebezpečného odpadu, má zahrnovat výstavbu nové provozně administrativní budovy s laboratoří na analýzy přijímaných odpadů, modernizaci příjmu odpadů zahrnující rekonstrukci příjmu kapalných odpadů, sanaci bunkru na pevné odpady. Součástí projektu jsou také stavební úpravy svozové a provozní budovy, výstavba nové rotační pece a parního kotle a řada dalších úprav.