„Moderní technologie umožní vzájemný audiovizuální kontakt všech přítomných. Slavnostní podpisový ceremoniál bude tedy působit dojmem přímého setkání, ačkoliv skutečná vzdálenost mezi námi bude téměř devět tisíc kilometrů,“ sdělila Jana Holá z Fakulty elektrotechniky a informatiky, která je koordinátorkou projektu zaměřeného na rozvoj spolupráce mezi Univerzitou Pardubice a KCG Group.

„První kontakt mezi Univerzitou Pardubice a KCG Group se uskutečnil na podzim roku 2006, kdy rektor pardubické univerzity Jiří Málek navštívil Japonsko. Tehdy se tu setkal i s rektorem KCG Group, panem Wataru Hasegawa, a jeho kolegy. Ze vzájemné diskuze se zrodila myšlenka spolupráce v oblasti informatiky,“ uvedla mluvčí pardubické univerzity Valerie Wágnerová.

„V současné době je spolupráce rozvíjena dvěma fakultami Univerzity Pardubice, Fakultou elektrotechniky a informatiky a Fakultou ekonomicko-správní a dvěma školami KCG Group, Kyoto College of Graduate Studies for Informatics and Kyoto Computer Gaukin. Momentálním zájmem společného bádání je například specifikace nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují ženy při rozhodování a volbě studia zaměřeného na informační technologie,“ prohlásil proděkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Jan Čapek.

„Smlouva o spolupráci mezi oběma univerzitami zakládá všeobecný rámec pro možnost výměny studentů, akademických pracovníků i odborných poznatků, pro spolupráci v oblasti vzdělávání, vědy a institucionálního rozvoje a v neposlední řadě pro multikulturní poznávání,“ uzavřela mluvčí Wágnerová.