Ten zajistí plynulost dopravy a omezí nebezpečné situace, které vznikají, když řidiči jedoucí od Hradce musejí při odbočování vlevo dávat přednost vozům ve třech pruzích. Řidiči nově podjedou nadjezd vedoucí z Trnové na Lázně Bohdaneč a zařadí se do odbočovacího pruhu, který je na nadjezd vyvede.

„Nová úprava umožní ve všech směrech mimoúrovňové křižovatky pouze pravá připojování a  odbočování. Nynější levé odbočování na nadjezdu silnice I/36 přes silnici I/37 přináší nebezpečné situace,“ řekl ředitel pardubické správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Bohumil Vebr. Sjezd bude vypadat stejně, jako tomu je v opačném směru, kde odbočovací pruh vznikl už v roce 1996. „Bude postavena také opěrná zeď, odvodnění křižovatky či úprava veřejného osvětlení,“ informovalo ŘSD.

Nový sjezd bude vypadat úplně stejně, jako tomu je v opačném směru, kde odbočovací pruh vznikl už v roce 1996.Zdroj: ŘSD

Po dobu výstavby nového odbočovacího pruhu bude uzavřena připojovací větev z nadjezdu na silnici I/37. Řidiči jedoucí od Lázní Bohdaneč nebo od Globusu, kteří se budou chtít vydat po Hradubické ulici směrem na Chrudim, budou muset využít objízdné trasy.

Přeloží horkovod

Práce potrvají až do prosince, na začátku roku 2020 by však plynulejší napojení měli vyzkoušet první řidiči. Stavba bude mít pět etap, mimo jiné je potřeba přeložit horkovodní potrubí a venkovní elektrické vedení, které křižuje železniční trať mezi Pardubicemi a Hradcem Králové.

Po dostavbě se výrazně zlepší průjezdnost křižovatkou. Auta jedoucí od Hradce Králové nyní zůstávají před křižovatkou stát v dlouhých kolonách, ty by měly s novým sjezdem zmizet. Plynulost křižovatky se bude hodit zejména, až kraj přebere do svého vlastnictví silnici I/36, z níž chce odsunout kamionovou dopravu.

Řidiči nákladních vozidel budou z dálnice sjíždět až u Opatovic nad Labem a vyhnou se tak obcím Rohovládova Bělá, Bukovka, Lázně Bohdaneč a dalším.

„Jsme město s lázeňským statutem, ale spíš vypadáme jako tranzitní území, protože si tu kamiony zkracují cestu. Přes den tudy projede 1300 kamionů, 400 v noci,“ popsal starosta Lázní Bohdaneč Vladimír Šebek.