Dovoz samotestovacích sad ze skladů Správy státních hmotných rezerv do krajů zajišťuje Hasičský záchranný sbor ČR. Následnou distribuci a rozvoz do jednotlivých mateřských či základních škol v Pardubickém kraji ze skladu v Pardubicích zajistí profesionální hasiči ve spolupráci s dobrovolnými hasiči, obdobně jako před rokem v případě distribuce roušek, respirátorů či dezinfekce.

"Příslušníci HZS Pardubického kraje již dnes zahájili třídění a rozvoz 211 050 kusů testů na další stanice HZS Pardubického kraje. Odtud se o distribuci Lepu testů do škol postarají určení členové Sboru dobrovolných hasičů," uvedla mluvčí krajských profsionálních hasičů Vendula Horáková.

„Domluvili jsme se s krajským starostou dobrovolných hasičů, že využijeme jejich personálních a technických kapacit vždy jednou za 14 dnů, což je frekvence, ve které by měly testy od státu do škol chodit. Tento týden se jedná o 221 tisíc testů pro přibližně 550 škol,“ přisvědčil krajský radní pro oblast školství Josef Kozel. Předpokládá, že počty se budou postupně navyšovat v souvislosti s dalším rozvolňováním v oblasti školství.

Na druhém stupni základních škol zůstane podle Plagova plánu výuka na dálku. Do školek zatím půjdou jen předškoláci, nebudou přitom muset používat roušky. Rotační výuka na prvním stupni základních škol se nebude podle Plagy týkat malotřídek a škol do 75 dětí. Ty budou moci fungovat prezenčně bez střídání tříd. K prezenční výuce se vrátí také speciální školy a obnoví se rovněž praktická výuka na středních školách. „V rámci každé obce s rozšířenou působností určíme na každý závoz dvě vozidla s posádkou našich dobrovolných hasičů a ty následně budou distribuovat testy přímo do určené školy, jejichž seznam nám předá krajský odbor školství“, přiblížil krajský starosta dobrovolných hasičů Josef Bidmon.

Podle distribučního seznamu MŠMT s počty testů pro jednotlivé školy dostupného na webové stránce testovani.edu.cz, nejvíce testů v Pardubickém kraji poputuje na střední průmyslové školy (např. Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice, Střední průmyslová škola chemická Pardubice, Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí, Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí a Střední průmyslová škola Chrudim), tedy tam, kde se bez praktické výuky obejdou jen stěží.

„Náš zájem pomoci je velký a jsme připraveni i na vyšší počty dodávek testů. Již na jaře jsme si ověřili, že obdobný distribuční systém je funkční, operativní a spolehlivý,“ dodal za krajské dobrovolné hasiče Bidmon. „Prozatím jsme domluveni na fungování tohoto systému do konce školního roku,“ sdělil hejtman Martin Netolický. Výhodou dobrovolných hasičů v kraji je podle Netolického jejich organizovaná struktura a technické kapacity, hlavně množství dopravních aut.

Podle Plagy má ministerstvo školství u Správy státních hmotných rezerv (SSHR) rezervováno také 12,6 milionu roušek. Ty mají být k dispozici například v případě, že děti zapomenou ochranu dýchacích cest doma. Ministr dále uvedl, že správa rezerv má zajistit také nákup dalších antigenních testů na covid pro potřeby školství do konce školního roku, vláda včera tento nákup schválila. Předseda SSHR Pavel Švagr ale upozornil, že po skončení nouzového stavu tuto neděli se tendry prodlouží, protože už budou muset být vypsány standardně podle zákona o zadávání veřejných zakázek.