S knihovníky a širokou veřejností, která tuto službu v knihovnách po celé naší zemi využívá, souhlasím v názoru, že je třeba potřebné finanční prostředky zajistit i do budoucna a dále naplňovat cíle, které si projekt v roce 2004 vytyčil – tedy především vytvořit podmínky pro zvyšování informační gramotnosti a řešení problému s důrazem na skupiny ohrožené sociálním vyloučením.

Argument, že financování provozu zřízených přípojek ze strany ministerstva vnitra již překročilo horizont původně plánované doby tří let od zřízení, nemohu přijmout.

Vláda České republiky měla dostatek času na to, aby převedla kompetence k zajištění této služby na jiný resort, nejlépe na ministerstvo kultury. Nyní si vláda nemůže brát veřejnost využívající služeb knihoven za rukojmí a hrozit jí zbavením možnosti i nadále využívat internet jako zdroj informací.
Zrušení Projektu internetizace knihoven a následná nutnost hrazení internetu z rozpočtu obcí by mohla vést i k zániku knihoven, neboť již dnes některé obce doplácet na provoz knihoven nechtějí.

Věřím, že vláda nakonec ve svém rozpočtu potřebné finanční prostředky najde a že knihovny v naší zemi budou i nadále svým přibližně třem milionům uživatelů garantovat rovný a bezplatný přístup k internetu.

Nesmíme dopustit, aby se Česká republika dostala v boji proti sociálnímu vyloučení určitých skupin obyvatel na jedno z posledních míst v Evropě.

Jana Pernicová, radní Pardubického kraje zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči