Před dvaadvaceti lety byla sametová revoluce. Není to tak dávno.

Dnes se děti, žáci a a studenti učí o nedávných událostech v hodinách dějepisu. Někdy se hovoří o tom, že nemají povědomost o 17. listopadu 1989, o sametové revoluci a o době, která tomu předcházela. S dětmi, které dobu před rokem 1989 nezažily, je důležité mluvit. Jinak můžou mít pocit, že to bylo pouze období, kdy se na vše stály fronty, nemohlo se za hranice a džíny byly jen v Tuzexu. „Ve škole jsme se to učili. Mamka mi vyprávěla, jak to dřív bylo, že třeba učitelům se muselo říkat soudruhu a soudružko,” říká Anna Kolářová ze Svitavska.

Pro učitele i historiky určitě není lehké hovořit objektivně o nedávných dějinách, o tom, co sami prožili. „Není škola jako škola a stejně tak není kantor jako kantor. Z pohledu historika je obtížné hovořit o nejnovějších dějinách. Je to živá historie, odvislá od interpretací pamětníků a často podvědomě pamětnicky upravovaná,” říká Radoslav Fikejz, historik muzea ve Svitavách. Sám musí být ale objektivní, což není jednoduché. „,To je velmi obtížné, vím to z vlastní praxe, a to třeba i kronikáře obce. Vždyť to, co platí aktuálně, nemusí platit zítra. Kantor je na tom podobně,” míní Fikejz.

Pro učitele není lehké mluvit o nedávné historii, například o událostech 17. listopadu 1989.

Události z listopadu 1939 vyloží učitel lépe, než události o padesát let mladší. Proč? „Někdy chybí odvaha věci pojmenovávat skutečnými jmény. Že nacismus je zločinný režim, o tom snad nikdo nepochybuje, ale že to platí o komunismu a všech totalitách, to si nejsem už zcela jistý. Ta odvaha označit zlo zlem nám chybí. Někdy schází i kantorova chuť se nejnovějším dějinám věnovat. Ale nelze vše, co chybí, svalovat na školu. O velkých ideách, o svobodě, člověčenství by se mělo mluvit doma, v rodinách,” dodává historik Radoslav Fikejz.

Podle ředitele poličského gymnázia Miloslava Svobody dělají pedagogové všechno pro to, aby se studenti dozvěděli o sametové revoluci i o době, která jí předcházela, a to zejména při hodinách dějepisu. I samotní učitelé se vzdělávají, jezdí na školení, kde získávají poznatky, jak o novodobé historii se studenty hovořit.

Před dvěma lety, při dvacátém výročí sametové revoluce, přišlo právě poličské gymnázium se zajímavou akcí - retro dnem. Studenti si tak připomněli atmosféru doby před sedmnáctým listopadem 1989. Po chodbách školy se tehdy pohybovali žáci v pionýrských a svazáckých stejnokrojích. Učitelky si oblékly šaty z krimplenu. Snahou pedagogů bylo studentům co nejvěrohodněji navodit bývalou školní atmosféru a dojem dřívější reality.