„Samosběr je možný každý den až do devatenácti hodin včetně víkendu, kdy se očekává největší nápor," uvedl majitel jahodových plantáží Jiří Houda. „Každému budou při vstupu zváženy přinesené nádoby. Při odchodu se zváží nasbírané plody a hmotnost nádob se odečte," poznamenal Jiří Houda a dodal, že každý si může nabrat neomezené množství jahod.

„Děti mohou vstoupit pouze za doprovodu rodičů," upozornil Jiří Houda. Cena za kilogram na samosběru činí čtyřicet korun. „Letos jsem uchránil jahody od mrazu, a proto je plodná úroda a jahod je dostatek," sdělil přelovický pěstitel jahod. Ty je možné zakoupit i na 11. Dětském super dni, který se bude konat na Dostihovém závodišti Pardubice v sobotu 2. června od deseti do osmnácti hodin.