Dokončení sanace skládky kyselinových pryskyřic u prodejny Lidl v Pardubicích se opozdí asi o čtvrt roku.
Znečištění z padesátých let minulého století je pozůstatkem činnosti pardubické rafinerie Paramo.

„Odstraněno mělo být do konce června. Kvůli technickým potížím se ale sanace prodlouží,“ sdělila mluvčí společnosti Jana Iovlevová.
Kyselinové pryskyřice byly v poválečných letech používány k zarovnání nerovností terénu. U Lidlu se objevily roce 2004 při stavbě prodejny. Celkem se má v oblasti v několika etapách odtěžit 27.500 tun kontaminované zeminy.

„Kolaudace lokality by měla dle dostupných informací proběhnout koncem září, pokud se nestane něco nečekaného, jako byla zhruba šestitýdenní pauza z důvodu deště, který neumožňoval hutnění povrchu,“ uvedla Iovlevová.

Sanační práce začaly vloni v září, zahrnují stabilizaci svahů a okolí staveniště, odtěžení uložených odpadů, které specializovaná pracoviště přepracují na alternativní palivo a sanaci podzemních vod. Celkové náklady hradí v rámci odstraňování starých ekologických zátěží stát.

Paramo musí vyřešit také další kontaminace na Pardubicku. Na skládky Blato a Zdechovice by mělo být vypsáno dílčí výběrové řízení na dodavatele sanace, na skládce Časy se již několik let odstraňují zbytky po rafinaci ropy.  Znečištění v areálu hlavního závodu v Pardubicích a skládky Hlavečník a Nová Ves jsou součástí státního ekologického tendru.

Celkem stát garantuje rafinerii úhradu nákladů na sanace znečištění na Pardubicku ve výši až 1,241 miliardy korun.

(čtk)