Více jak devadesát tisíc padesátihaléřů nasbírali v Holicích v rámci sbírky na „oživení“ expozice v Památníku Dr. Emila Holuba.

Ten seznamuje veřejnost se životem, dílem a odkazem holického rodáka, slavného afrického cestovatele Emila Holuba více jak čtyřicet let, aniž by jeho expozice prošla výraznějšími změnami. Nyní však uzrál čas a památník stojí na prahu nové éry.

„Prvním krokem ke změně je právě sbírka padesátihaléřů, mince, jejíž platnost skončila na konci loňských prázdnin. Inspirovali jsme se podobnou sbírkou dvaceti a desetihaléřů v královédvorské zoologické zahradě,“ řekl duchovní otec sbírky Petr Kačer a dodal, že výtěžek sbírky činí 46.252 korun.

Sbíralo celé Česko

Vybraná suma organizátory sbírky překvapila. „Původně jsem potřebovali peníze na preparaci uhynulého Čápa Marabou, tedy asi šest tisíc korun. Mysleli jsme si, že víc ani nevybereme. Mince se ale hromadily docela rychle, do kasiček je vhazovali nejen Holičáci, ale i návštěvníci muzea a pošta nám dokonce doručovala i balíčky. Takže lze říci, že se jednalo o sbírku celorepublikovou,“ uvedl pro náš Deník Petr Kačer.
Nakonec tedy nezůstane jen u preparace, ale Holubův památník získá i audiovizuální techniku, tedy velkou obrazovku a DVD přehrávač.
„Návštěvníkům budeme promítat filmy ze života současné Afriky, ale i další přírodovědné snímky. Chystáme také programy na podporu výuky přírodopisu, zeměpisu a podobných předmětů,“ sdělil ředitel holického kulturního domu Vítězslav Vondrouš a pokračoval, že tím aktivity v památníku nekončí.

„Do konce února bude připraven projekt kompletního přetvoření současné statické expozice na interaktivní. Jeho autorem je známý architekt David Vávra. V březnu pak chceme podat žádost o dotaci z fondů Evropské unie. Odhadované náklady jsou vyčísleny částkou dvacet milionů korun,“ vysvětlil další záměry Vítězslav Vondrouš.

(Lukáš Peška)