„Je to významný okamžik. Polsko i Česká republika se tím stoprocentně integrují do Evropské unie a stávají se jejími rovnoprávnými členy. Znamená to volnost pohybu osob i zboží,“ prohlásil na hraničním přechodu Dolní Lipka – Boboszów na Orlickoústecku pardubický vicehejtman Roman Línek.

Úplná volnost pohybu přes hranice má ve východních Čechách pouze dvě výjimky: Krkonošský národní park a rezervace v Orlických horách, kde lze nadále chodit pouze po turistických stezkách.

Do konce března ještě potrvají pasové kontroly na mezinárodním letišti v Pardubicích.