„Vstup do schengenského prostoru je pro Českou, ale i Polskou republiku významným okamžikem. Země se stoprocentně integrují do Evropské unie a stávají se jejími rovnoprávnými členy. Znamená to volnost pohybu osob i zboží, více možností pro svobodné podnikání i nejužší spolupráci votázkách evropské justice či vpolicejních výkonech,“ řekl při setkání vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek a pokračoval: „Pardubický kraj se díky své poloze uprostřed České republiky, ale i střední Evropy pravděpodobně stane centrem obchodu a dopravním uzlem. Toho je třeba využít pro rozvoj naší dopravní infrastruktury, podnikání i cestovního ruchu.“ Jeho slova potvrzuje i vicemaršálek polského Dolnoslezského vojvodství Marek Moszcynski: „Odstraněním těchto hraničních překážek dochází kúplné naší integraci. Můžeme ještě více a lépe spolupracovat.“

Pro konkrétní spolupráci Pardubického kraje a Dolnoslezského vojvodství zrušení „pomyslných“ hranic znamená možnost větší spolupráce především voblasti dopravy. Pro režim samotného silničního přechodu sice vstup do schengenského prostoru příliš velké změny neznamená, naopak na železnici se uvažuje o obnovení provozu osobních vlaků na trati Letohrad – Lichkov – Miedzylesie, a to po dokončení modernizace této trati.

„Na vstup do Schengenu a tedy i zvýšený provoz na silnicích jsme se však už dlouhodobě připravovali. Včesko-polském pohraničí jsme vminulých letech zmodernizovali 32 kilometrů silnic včetně 180 propustků a 4 mostů vcelkových nákladech 214, 2 mil. Kč. Evropská unie nám uhradila 99 mil. Kč, zbytek šel zrozpočtu Pardubického kraje,“ dodal náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Ivo Toman.

Po 30. březnu 2008, kdy dojde ke zrušení kontrol i na mezinárodních letištích, se schengenský prostor definitivně rozšíří o devět zemí zdeseti, o které se Evropská unie rozrostla 1. května 2004. Schengen vsoučasné době tvoří území 15 států – 13 členských zemí Evropské unie (Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko a Švédsko) a 2 nečlenské země (Island a Norsko).