„Hlavní komunita bezdomovců bude oficiálně sčítána v azylových domech. Mnoho z nich však „bydlí“ na vlastní pěst v různých přístřeších či polorozpadlých obydlích v Pardubicích či okolí. „Když se sčítací komisař dozví přesné místo, kde takoví lidé bydlí, musí tam zajít a zahrnout je do svých statistik,“ řekla našemu Deníku Martina Myšková, vedoucí oddělení sčítání lidu, domů a bytů Českého statistického úřadu v Pardubicích.

V případě sčítání bezdomovců však platí tzv. zkrácená verze. To znamená, že sčítací komisař s nimi celou agendu udělá během jediného setkání. „Není to jako u lidí normálně bydlících, že by jim nejdříve byly doručeny formuláře a pak se pro ně šlo. V tomto případě se to udělá celé najednou,“ potvrdila Pardubickému deníku Martina Myšková.

Bezdomovce tedy může komisař zaregistrovat kdykoliv v době od 7. března do 14. dubna.