Zastoupení politických subjektů na pardubické radnici se změnilo. Nestraník Jiří Lejhanec, který se dostal na podzim roku 2006 do zastupitelstva a následně i do rady města za Sdružení pro Pardubice (SPP), totiž před měsícem vstoupil do Občanské demokratické strany (ODS). SPP nyní vyjednává s ODS o nových poměrech.

„Sdružení pro Pardubice vnímá současný stav jako změnu poměrů, ze kterého vycházely po volbách obě strany při uzavírání koaličních dohod. Původní poměr členů Rady města Pardubic šest za ODS a tři za SPP v podstatě odpovídal volebnímu výsledku patnáct zastupitelů za ODS a osm za SPP, i když ani tak nebyl pro SPP úplně spravedlivý,“ říká předseda Sdružení pro Pardubice a zastupitel města Miroslav Petráň. „Současný poměr sedm ku třem v radě a stav v některých komisích a správních orgánech společností považuje většina členů a příznivců sdružení za nerovnovážný, pro SPP nevýhodný a neodpovídající volebnímu výsledku.“

Sdružení pro Pardubice proto iniciovalo jednání s občanskými demokraty na vyřešení tohoto stavu. První změny v komisích a výborech se podle Petráně dají čekat již příští týden na jednání Zastupitelstva města Pardubic, další pak v květnu a červnu. SPP netrvá na tom, aby se řešení v městské radě týkalo samotného Jiřího Lejhance, ale aby bylo především napraveno systémové porušení poměrů.