Na pardubické univerzitě musí v těchto dnech řešit nepříjemnou záležitost. Část zaměstnanců Dopravní fakulty Jana Pernera (DFJP) totiž podezírá svého vedoucího katedry 
z plagiátorství. Podle vyjádření rektora Univerzity Pardubice Miroslava Ludwiga se bude celou záležitostí zabývat etická komise.

V březnu letošního roku se odborný asistent Katedry elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky 
v dopravě Václav Lenoch obrátil na akademický senát se stížností na zneužití jeho disertační práce.

„Výsledky mého výzkumu byly uveřejněny bez vědomí mého i bez vědomí mého školitele. Domnívám se, že jednání, které jsem odhalil, se neztotožňuje s Etickým kodexem Univerzity Pardubice," napsal ve své stížnosti Václav Lenoch.

Jeho verzi podpořil i Lenochův školitel. „Zřejmě nejcitlivější a nejnepříjemnější je skutečnost, že je 
v inkriminovaných článcích neadekvátně prezentováno know-how, které vzniklo 
v úzké spolupráci s průmyslovou sférou," uvedl Jaroslav Novák, který pracuje na stejné katedře jako Václav Lenoch.

Celým případem se musel zabývat i rektor Univerzity Pardubice Miroslav Ludwig.

„Je to složitá záležitost. Při vědecké práci může někdy dojít k nesouladu. Většinou se to ale řeší dohodou. Rozhodně tuto záležitost nepodceňuji, ale řekl bych, že jde o spíš problém v mezilidských vztazích na pracovišti," podotkl rektor pardubické univerzity.
U vědeckých projektů, na kterých se podílí celý tým pracovníků, je podle rektora občas obtížné určit míru autorství. „Například v chemii se může někdo na projektu podílet tím, že provede nějaké měření. Pak je otázka, jestli ho uvést jako spoluautora výzkumu, zmínit ho v poděkování nebo ho neuvádět vůbec," vysvětlil Miroslav Ludwig.

Podle jeho slov celá kauza vyústí v jednání etické komise, která by se pravděpodobně měla sejít v září.
Bude muset prozkoumat všechny dostupné dokumenty a promluvit se zainteresovanými osobami.

„Pokud má ale někdo pocit, že došlo k trestnému činu plagiátorství, měl by se obrátit na příslušné orgány," dodal Miroslav Ludwig.

OTEVŘENÝ DOPIS

Na univerzitě se případ řeší už od března, ale s dosavadními výsledky šetření nebyla část pracovníků Katedry elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě (KEEZ) spokojena. Minulý týden proto poslali rektorovi i dalším vedoucím akademickým pracovníkům otevřený dopis. „Postup dalšího šetření žádosti vnímáme jako nestandardní a jeho výsledky neadekvátní. Domníváme se, že pan rektor dané žádosti nevěnoval dostatečnou pozornost, neboť ta jasně prokazuje, že výsledky práce pana Lenocha byly použity bez jakýchkoliv citací a odkazů," píše se v otevřeném dopise.

Žádost o přezkoumání údajného plagiátorství byla podle vedení univerzity podána nestandardně. Primárně by se totiž měla řešit na půdě fakulty.

Důvodem nestandardního postupu byl prý fakt, že pod spornými články jsou podepsání vedoucí katedry KEEZ Radovan Doleček a děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Ivo Drahotský.

„Z výsledků šetření vyplývá, že řadový zaměstnanec nemá naději domoci se spravedlnosti v okamžiku, kdy zjistí, že pod výsledky jeho práce je podepsán někdo, kdo je v akademické hierarchii postaven na vyšší pozici, než on sám," napsali autoři otevřeného dopisu.

Kolektiv pracovníků KEEZ si ovšem nestěžoval pouze na inkriminovaný článek. Už v květnu několik pracovníků dopravní fakulty vyjádřilo dopisem nedůvěru vedení katedry.
„K celé záležitosti se nebudu vyjadřovat," uvedl na dotaz Deníku vedoucí KEEZ Radovan Doleček.