Ekologické sdružení Arnika již potřetí sestavilo žebříček největších znečišťovatelů životního prostředí, a to na základě údajů o používání a vypouštění nebezpečných látek. Ty musí průmyslové a zemědělské podniky nahlásit do tzv. Integrovaného registru znečišťování. Z patnácti sestavených tabulek se ve dvou objevuje i pardubická chemička Synthesia.

Chtějí pracovat na opravě kanalizace

V produkci látek nebezpečných pro vodní organismy Synthesia obsadila páté místo s hodnotou 1 322 kilogramů vypouštěných látek. Pro srovnání – Lovochemie, a.s., jež je v čele této kategorie, jich vypustí přes 25 tísíc kilogramů.

„Neustále pracujeme na snižování tohoto množství. Musíme si uvědomit, že zmíněný údaj se týká celého semtínského areálu, to znamená, že se na množství vypuštěného odpadu podílejí také další firmy, které tu pracují,“ říká tiskový mluvčí Synthesie Daniel Rubeš. „Kanalizace v areálu je totiž všem společná, Synthesia je pouze jejím provozovatelem a jako taková má povinnost tyto údaje hlásit,“ vysvětlil mluvčí. Podle vedoucího odboru životního prostředí Synthesie Jana Pokorného je nutné rovněž rozlišovat mezi přímými emisemi do životního prostředí a tzv. přenosy.

„Přenosy se týkají látek, které jsou po opuštění podniku dále zpracovávány ve spalovnách či v čističkách odpadních vod,“ upřesnil Pokorný.
Množství dusíkatých látek v odpadních vodách, kde se Synthesia řadí k největším znečišťovatelům, chce chemický podnik brzy řešit. „Intenzivně dokončujeme práce na projektu, který by měl emisní hodnoty dusíku v odpadních vodách velmi zásadně snížit. Práce na rekonstrukci vnitřní kanalizace by měly být zahájeny počátkem roku 2008. Jedná se o velmi významnou investici v hodnotě 140 milionů korun,“ uvedl mluvčí chemičky.

Látky nebezpečné pro rozmnožování

Druhou tabulkou Arniky, kde Synthesia obsadila osmou příčku, se týká látek nebezpečných pro rozmnožování. Zatímco „vítěz“, společnost DEZA z Valašského Meziříčí, v roce 2006 vypustila 8 565 kilogramů těchto chemikálií, Synthesia je na desetině tohoto množství. Navíc se sestupným trendem. „Oproti roku 2005 u nás produkce těchto látek klesla. Je to tím, že jsme některé provozy odstavili a další látky ve své výrobě již také nepoužíváme. Jde například o dichlormetan, který byl u nás naposledy použit v únoru letošního roku,“ dodal Rubeš.