Profil kandidáta

Jméno a příjmení: Vladimír Engelmajer

Datum a místo narození: 9. června 1956

Rodinný stav: ženatý, dvě děti

Nejvyšší ukončené vzdělání: vysokoškolské (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební)

Zaměstnání: soukromý podnikatel

Členství v politické straně: není členem žádné politické strany

Nejoblíbenější kniha a film: Paul Johnson – Dějiny 20. století, filmy Sedm statečných a Tenkrát na Západě

Životní krédo: Lehké cesty hledá tolik lidí, že se po nich nedá přijít nikam.

Ve volebním obvodu číslo 43 obhajuje senátorský post Jiří Stříteský z ODS. Chceme však představit všechny osobnosti, které usilují o vstup do horní komory Parlamentu. Je jich celkem osm.

Spolu se čtenáři jsme přichystali 12 otázek, z nichž si kandidáti vylosují kostkami šestici dotazů. Sedmou otázku si pak mohou položit sami, aby čtenáře upozornili na to, co oni považují za důležité. V úterním Deníku nabízíme odpovědi Vladimíra Engelmajera, kandidáta za Českou stranu regionů.

1. Jaký je největší problém vašeho volebního okrsku, který byste rád pomohl vyřešit?
Za největší problém považuji nekoncepčnost řešení rozvoje pardubického regionu. S tím úzce souvisí nedokonalé využití a plýtvání penězi, které vede k neuspokojivému řešení jednotlivých problémů. S absencí strategie souvisí jeden z lidmi nejpociťovanějších problémů – doprava.

Dopravní situace v Pardubicích je totiž opravdu špatná a je nutné s ní něco dělat. Ne se tvářit, že je vše v pořádku a jen čekat, až stát poskytne finance na vybudování obchvatu města. V dnešní době škrtů bychom se totiž nemuseli dočkat.

Navrhuji vybudovat vnitřní dvouproudový jednosměrný okruh, který by vedl od zimního stadionu přes ulici 17. listopadu a Na Spravedlnosti do Anenského podjezdu, k divadlu a zpět k zimnímu stadionu. Chtěl bych také přispět k zatraktivnění celého našeho regionu v oblasti turistiky.

2. Čím byste pomohl rozvoji podnikatelské sféry?
Největší překážky v rozvoji podnikání představují přebujelá a nadbytečná byrokracie. U veřejných zakázek je nutné snížit náklady a zamezit prodražování. Chci se zaměřit zejména na dvě konkrétní opatření. Za prvé důsledně uplatňovat princip otevřenosti v zadání veřejné zakázky. Za druhé jednoznačně určit odpovědnost za případné navýšení či změnu nabídky a po ukončení zakázky přezkoumat dodržení smluvních podmínek.

4. Jste pro omezení imunity poslanců a senátorů?
Samozřejmě ano. Nechápu, jak někdo může být proti. Rozsah imunity českých poslanců a senátorů je i v Evropě ojedinělý. Imunita by se měla vztahovat jen na pracovní náplň zákonodárců, na projevy v Parlamentu. Vše ostatní jako třeba doživotní beztrestnost nebo ochrana před přestupky je jen nepochopitelný pozůstatek z doby minulé.

8. Znáte recept na snížení míry nezaměstnanosti?
Je potřeba podporovat malé a střední podnikání. Je také důležité provázat české školství a výuku s potřebami pracovního trhu.

9. Jak byste zefektivnil práci Senátu?
Věřím, že Senátu by velmi prospěl větší počet nezávislých senátorů, kteří nejsou svázáni s politickými stranami. Představovali by jiný pohled na věc. Díky tomu by mohl Senát mnohem lépe plnit svou kontrolní funkci. Práci Senátu by také napomohla lepší spolupráce mezi všemi senátory.

11. Jste pro přímé volby prezidenta a starostů?
U obou si přímou volbu dokážu představit. Na moje definitivní rozhodnutí by měla velký vliv konkrétní podoba návrhu.

Vlastní otázka: Každý politik chce mnohé věci změnit a slibuje práci pro občany. Čím jste vy jiný?
V reakci na další z řady politických afér jsem se rozhodl, že není možné pouze přihlížet a poukazovat na chyby politiků. Nikdy jsem nebyl a nikdy se nestanu členem politické strany a nemusím se tedy ohlížet na rozhodnutí a přání stranických elit. Nesnažím se o politické křeslo kvůli vidině snadných peněz, ale kvůli snaze řešit problémy, které vidím kolem sebe.

Rozhovor s dalším kandidátem do Senátu přineseme v sobotu 18. září. Na vylosované dotazy bude odpovídat Miluše Horská.