Akce Internet pro seniory je cílena na aktivizaci občanů zřad seniorů, kteří dosud hledají pozitivní vztah ksoudobé technice, jež se (jak známo) bouřlivě rozvíjí. Senioři zpravidla srovnávají dnešní technické vynálezy s možnostmi svého mládí. A protože přivykli tomu, že jsou nezřídka společností přehlíženi, tak na mobil, počítač či dokonce internet už rezignovali. "Tento přístup - i přes to, že chápeme úskalí a trampoty stáří - nepovažujeme za správný, neboť vyznáváme filosofii aktivního stárnutí, tak jak je prakticky prováděna v řadě zemí kolem nás," říkají zástupci organizace ŽIVOT 90.
Do městapřijedou zástupci organizace ŽIVOT 90autobusem, vybaveným počítači připojenými na internet a se stanem opatřeným velkoplošnou obrazovkou. Jejich specialisté se budou věnovat všem zájemcům zřad seniorůměsta.