„Náš Domov pro seniory U Kostelíčka má kapacitu 274 míst a naprosto nestačí potřebám našich seniorů. V současné době žije vPardubicích trvale více než 14,5 tisíce lidí starších 65 let. Téměř 3000 znich patří do věkové skupiny nad 80 let, tedy do skupiny, která se bez sociálních služeb neobejde. Podle demografické studie bude vroce 2015, tedy už za osm let, vPardubicích žít zhruba 6400 lidí starších 80 let. Potřeba dalších ústavních míst je tedy přinejmenším akutní,“ upozorňuje náměstkyně primátora Štěpánka Fraňková.

Většina seniorů, kteří přicházejí do domova U Kostelíčka je ve čtyřstupňové škále závislosti na sociální službě hodnocena stupněm III či IV, což znamená, že bez potřebné služby je jejich zdraví či život ohrožen. Proto je vybudování dalších míst velmi naléhavé.

Lepší situace není ani vDomově pro seniory na Dubině. Při kapacitě 153 míst tu evidují 196 žádostí osamělých seniorů a 46 žádostí dvojic. Ročně se uvolní zhruba sedm míst. „Pokud by si dnes někdo podal žádost a jediným kritériem bylo datum podání, čekal by téměř 35 let,“ řekla vedoucí odboru sociálních věcí Ivana Liedermanová.

Nestačí ani kapacita denních center, takzvaných Domovinek, kde vsoučasné době pardubickým seniorům chybí 20 míst.

„Demografický vývoj ssebou přinese zvýšené nároky na sociální služby a to jak na jejich kapacitu, tak kvalitu a rozsah. Rozšíření Domova pro seniory U Kostelíčka je prvním krokem, po němž musí následovat další,“ dodala náměstkyně Fraňková. Město Pardubice nyní musí nechat zpracovat studii využití budovy, do níž by se měl domov rozšířit. Až bude znát cenu stavby, musí na ní najít finanční zdroje. Na peníze ze státního rozpočtu spoléhat nemůže, fondy EU dotační tituly narozvoj služeb pro seniory nemají.