Uživatel bude nosit tísňové tlačítko stále u sebe, v případě potřeby jej stiskne a tím automaticky aktivuje oboustrannou hlasitou komunikaci s dispečinkem Tísňové péče Areíon.

„Operátor zjistí, v jaké situaci se klient nachází, a vyhodnotí, jakou pomoc potřebuje. Prostřednictvím hlasové služby navíc budou eliminovány plané výjezdy. Dispečer bude také jednou týdně uživatele preventivně kontaktovat a bude monitorovat jeho fyzický a psychický stav. Uživatelé a jejich rodiny se na operátora však mohou obrátit i v případě, pokud budou potřebovat poradit v oblasti jiných návazných sociálních služeb,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Kromě tlačítka bude klient vybaven i čidlem pohybu, jež bude monitorovat aktivitu klienta a v případě delší doby bez pohybu dispečink upozorní.

„Díky tomu je pomoc zajištěna i tehdy, kdy se uživatel ocitne v krizové situaci, nebude mít tísňové tlačítko u sebe nebo nebude schopen jej stisknout. Čidlo může navíc detekovat také nežádoucí pohyb v bytě a působit tak jako prevence kriminality,“ doplnil Zdeněk Linhart, předseda Komise pro sociální a zdravotní věci při Radě města Pardubic.

Podobnou službu v současné době pro Pardubice již zajišťuje městská policie, a to zdarma prostřednictvím pultu centralizované ochrany o kapacitě šedesáti klientů. „Počet žádostí však toto číslo značně převyšuje. Navíc se nejedná o sociální službu,“ řekl Rychtecký.