Přihlášené obce jsou hodnoceny v mnoha oblastech, porota sleduje společenský život, aktivity občanů, podnikání, péči o stavební fond, občanskou vybavenost, zeleň a mnoho dalšího. Největšími úspěchy Pardubického kraje z posledních let je 2. místo obce Vysočina v roce 2015 a loňská „sladká" cena pro Sebranice za nejlepší domácí koláče.

Nejpočetnější zastoupení má v letošním, již 23. ročníku soutěže Vesnice roku právě Pardubický kraj s 27 soutěžícími obcemi. V Moravskoslezském kraji naopak soutěží nejméně obcí, a to 8. Nejmenší soutěžící obcí jsou Kačlehy z Jihočeského kraje, které mají 86 obyvatel. Největším soutěžícím je město Lom z Ústeckého kraje, který má 3 770 obyvatel.

Měsíc květen a červen je ve znamení hodnocení krajských kol. Celostátní kolo proběhne na začátku měsíce září. Vítěz a nositel titulu „Vesnice roku 2017" bude vyhlášen 16. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

"Cílem soutěže Vesnice roku je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost programů obnovy jednotlivých vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci," uvedla Veronika Vároši, ředitelka odboru komunikace ministerstva pro místní rozvoj.

Právě toto ministerstvo každoročně poskytuje oceněným obcím až 32 milionů korun na jejich další rozvoj