Rozruch způsobila v Pardubicích zpráva, že by se na Gymnázium Dašická mohly vrátit třídy šestiletého studia. Zatím je to prý jen jedna z projednávaných variant.

„Chtěli bychom zvýšit počet tříd a probírali jsme několik variant. Mluvilo se i o šestiletém studiu," potvrdil ředitel Gymnázia Dašická Luděk Burian.
Objevily se i spekulace, že se jedná o plán Pardubického kraje. To ovšem náměstkyně hejtmana zodpovědná za školství Jana Pernicová odmítá.

„Pardubický kraj nemá žádný plán na zavedení šestiletého studia na Gymnáziu Dašická. Zatím ani nemáme žádný takový návrh na stole, pouze jsem slyšela vizi pana ředitele. Záleží to především na rozhodnutí školy. Obecně si ale myslím, že to není špatné řešení. Děti jsou po sedmi letech na základní škole zralejší," uvedla Jana Pernicová.
Ozvaly se ale i hlasy proti této uvažované variantě.

„Vzhledem k tomu, jak se současná krajská radní pro školství netají názorem, že gymnázií a gymnazistů je příliš mnoho a je třeba jejich počet snížit, existují vážné obavy, že smyslem celé změny bude nejprve víceleté gymnázium zdiskreditovat a následně zrušit úplně," nechal se slyšet pardubický radní Jan Němec.
V Pardubickém kraji v současné době nejsou žádné třídy šestiletého studia. Na školách v jiných krajích se ovšem jedná o normální formu víceletého studia.

Shoda. Pardubická gymnázia by chtěla otevírat více tříd

Dvě sousední města – Pardubice a Hradec Králové – spolu v lecčems soutěží. Pokud by se poměřoval počet míst na gymnáziích na počet obyvatel, tak by Hradec vyhrál na plné čáře. A pardubická gymnázia tím prý trpí. Méně studentů, to znamená také méně peněz.

„Škola musí mít alespoň tři třídy v ročníku, aby měla budoucnost. My jsme v posledních třech letech přijímali studenty pouze do dvou tříd. Letos nám naštěstí Pardubický kraj schválil, že můžeme otevřít tři třídy. Dlouhodobě je totiž osmitřídní škola neufinancovatelná," vysvětlil ředitel Gymnázia Mozartova Marek Výborný.

Několik variant

Na Gymnáziu Dašická v posledních třech letech přijímají vždy zhruba 120 žáků – 60 do osmiletého studia a dalších 60 do studia čtyřletého. Nejinak tomu bude i letos.
„I my bychom chtěli zvýšit počet tříd. Připravujeme několik variant, jakým způsobem by to bylo možné udělat. Zatím ale neznáme záměry Pardubického kraje, který je zřizovatelem školy. Obecně lze ale říci, že počet míst na gymnáziích je v Pardubicích poddimenzovaný," podotkl ředitel Gymnázia Dašická Luděk Burian.

Jenže oba ředitelé, kteří se svých funkcí ujali před začátkem tohoto školního roku, budou mít obtížnou vyjednávací pozici. Strategie Pardubického kraje rozšiřování míst na gymnáziích příliš nepřeje. V programových tezích současné krajské koalice je jasně řečeno, že krajská vláda bude podporovat rozvoj technického vzdělávání v učebních a studijních oborech podle poptávky trhu práce. Navíc v souvislosti s demografickým vývojem letos opět klesl počet žáků, kteří na střední školy v kraji nastoupili.

„Tento stav je pro školy ekonomicky neudržitelný a změny budou muset pokračovat. Konkrétní návrhy by měly být výsledkem širší shody mezi všemi zúčastněnými stranami. Významné slovo bude mít také hospodářská komora. Nabídka oborů a struktura škol musí odpovídat poptávce po pracovní síle na trhu práce. To jsou ukazatele, ze kterých bude naše strategie vycházet," řekla náměstkyně hejtmana zodpovědná za školství Jana Pernicová (ČSSD).

Podle jejích slov je pět otevíraných tříd čtyřletých gymnázií ročně pro Pardubice maximem.
„Zájem o studium je, ale musí tu být také výběr, aby zůstala zachována kvalita," dodala Jana Pernicová.

Nevyužité prostory

A proč vlastně gymnázia tolik stojí o otevírání většího počtu tříd? Jeden důvod je pochopitelně ekonomický. Když se naplní méně tříd, zůstanou ve školách nevyužité prostory. Menší počet žáků ovšem přináší i problémy s výukou. Snižuje se tak výběr volitelných seminářů.
„Když máme dvě třídy v ročníku, tak se třeba na seminář deskriptivní geometrie přihlásí čtyři studenti. A v takovém případě prostě tento volitelný předmět otevřít nemůžeme," konstatoval pro Deník Marek Výborný.
„Dovedu si představit, že bychom třeba měli různé vzdělávací programy, ale to bychom opravdu museli mít více tříd. To v současné době asi reálné není, jelikož Pardubický kraj více prosazuje technické a učňovské obory," dodal ředitel „Mozarťáku".