„V současné době musí žáci po ukončení pátého ročníku přestoupit buď do běžných tříd, či na gymnázia, nebo školy s rozšířenou výukou jazyků. Rádi bychom do doby, než bude otevřena samostatná ZŠ Montessori, dětem zajistili kontinuitu vzdělávání, proto jsme se rozhodli, že šestý ročník Montessori výuky bude otevřen již pro školní rok 2019/2020 ještě v prostorách ZŠ Pardubice-Polabiny I. Podmínkou bylo navýšení kapacity této školy,“ uvedl náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký.

V příštím roce by pak měla vzniknout samostatná ZŠ Montessori, kde bude k dispozici první i druhý stupeň. Radnice už na stavební úřad podala dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení na rekonstrukci pavilonu D v ZŠ Erno Košťála na Dubině.

Všechny stávající Montessori třídy v ZŠ Pardubice-Polabiny I se pak přesunou právě do tohoto pavilonu, kde se budou postupně otevírat zbývající třídy druhého stupně. „V prvním roce fungování tak bude v nové škole poprvé otevřen také sedmý ročník, každý následující rok by se postupně otevřely ročníky osmý a devátý. Vzhledem k tomu, že ZŠ Erno Košťála má nově rekonstruovanou kuchyň a jídelnu s dostatečnou kapacitou, je zajištěno i stravování žáků a personálu školy. Z pohledu investičních i budoucích provozních nákladů je to jednoznačně nejefektivnější řešení,“ řekl Rychtecký.

Speciální pomůcky

Principem Montessori metody je, že děti jsou vedené k samostatnosti, svobodnému rozhodování a k zodpovědnosti za své činy. Na speciálních didaktických pomůckách si samostatně vyvozují různé zákonitostí a postupy.

„Sama mám dva syny, kteří Montessori systémem prošli. Jeden je nyní na VUT v Brně, kde zatím vše zvládá s naprostým přehledem, a druhý letos maturuje na gymnáziu. Tři naši absolventi byli oceněni jako nejlepší studenti kraje a jeden dokonce v parlamentu za nejlepší maturitu Matematika plus,“ popsala zakladatelka Montessori v Pardubicích Marcela Žáková.

Náklady na rekonstrukci ZŠ Montessori jsou přibližně 45,5 milionu korun včetně DPH. Nová škola bude mít kapacitu 200 žáků.

„Po přesunu Montessori tříd do rekonstruovaného pavilonu D navíc dojde v ZŠ Pardubice-Polabiny I k navýšení celkové kapacity školy, takže v případě potřeby tam bude možné otevřít jednu první třídu navíc a pokrýt tak chybějící kapacitu míst pro žáky, kteří mají tuto školu jako spádovou,“ dodala mluvčí pardubické radnice Iveta Koubková.