Rezerva rozpočtu ve výši 24 milionů korun totiž zhruba z poloviny již padla na zvýšené platy zaměstnanců magistrátu a příspěvkových organizací města, které samosprávám uložila vláda. Další peníze z rezervy musela radnice použít na nečekané události v souvislosti s problémy, do kterých se dostal Klub Hurá kamarád a Základní škola Benešovo náměstí. Ta dostala od města půjčku ve výši 2,6 milionu korun, aby vůbec měla na placení účtů a mzdy učitelů. Stalo se tak poté, co se provalila dlouholetá finanční zpronevěra ekonomky školy, když odešla na mateřskou dovolenou. „Vstupovali jsme do nového roku s rezervou, která byla záhy vyčerpána,“ říká náměstek primátora Jan Kislinger a pokračuje: „Až se bude projednávat druhá změna rozpočtu, provedou se přesuny. Neočekávané výdaje jsou nyní uhrazeny, ale jde o to, abychom měli peníze na pokrytí položek, jež nezbytně potřebujeme. Například nevyčerpáme zcela kulturní a sportovní fond. Různé výdaje, které jsme v rámci kapitol předpokládali, se udělají například v příštím roce."

Podle Kislingera však není přes úsporná opatření ohrožena žádná důležitá investiční akce. Jednání o financích náměstek vedl nejen s městskými akciovými společnostmi, ale i se starosty osmi městských obvodů.

„Chtěli jsme, aby také nějakými úsporami pomohli rozpočtu města. Někde je to schůdné a ochota byla, někde mají plánované akce a s rezervami na tyto akce počítají. Na nejbližším kolegiu starostů to bude projednáváno znova a uvidíme, zda dojdeme k nějaké dohodě se starosty. Je to trošku složitější, protože případný přesun peněz zpět do rozpočtu města podléhá schválení zastupitelstev jednotlivých obvodů,“ dodává náměstek.