Jak hodnotíte průběh výběrového řízení?
Je ve mně pocit hořkosti. Výběrové řízení trvalo dlouho, bylo několikakolové a nadstandardně náročné. Zažila jsem hodně konkurzů včetně těch, co jsme dělali na ministerstvu kultury, ale průběh tohoto byl naprostým šokem.

Proč?

Výběrové řízení bylo vyhlášeno jako zcela transparentní a nezaujaté. Postupně ale začalo docházet k přinejmenším nestandardním úkonům, které by samy o sobě mohly zavdat důvod k pochybnostem o tom, že tendr probíhá řádně. Mám tím na mysli například náhlé obměňování členů výběrové komise nebo skutečnost, že jedno ze zadání zvýhodňovalo kandidáta, který je v současné době pověřen řízením Kulturního centra.
Nejzávažnější však na celém příběhu bylo chování předsedy výběrové komise, náměstka pardubického primátora Jakuba Rychteckého.

Co se stalo?
Pan náměstek se bohužel snažil výběrovým řízením manipulovat. Těsně před posledním kolem tendru přijel do Prahy a vyzval mne ke schůzce, na kterou jsem přistoupila, protože jsem měla za to, že chce pouze dořešit některé organizační detaily. Ani ve snu by mě nenapadlo, že se mne pan náměstek bude snažit přimět k odstoupení od výběrového řízení na post ředitele výměnou za jinou pozici.

Co vám nabízel?

Nabídl mi post šéfky produkce. Jasně mi řekl, že z jeho pohledu je výsledek výběrového řízení naprosto jasný.

Jaká byla vaše reakce?

Nechápala jsem, proč se tedy výběrové řízení konalo. Pokud už byl pan náměstek dopředu přesvědčen o vhodném kandidátovi, který byl pověřen řízením Kulturního centra, mohl z něj rovnou udělat regulérního ředitele.

Co bylo dál?

Pan náměstek mi tvrdil, že hledá krizového manažera. Já jsem byla naopak přesvědčena, že toho už tato instituce nepotřebuje, ale že by po letech tápání mohla mít v čele člověka, který mu dá nějakou vizi. Obávám se, že bez regulérního výběrového řízení se to asi opět nepodaří.

Jak tedy hodnotíte celou tuto vaši pardubickou zkušenost?
Regulérní a transparentní výběrové řízení by snad nemělo být o tom, že se někde sejdou dva kamarádi a dohodnou se, jak to bude. Musím přiznat, že se mi nic podobného v životě nestalo. V Pardubicích už se do žádného výběrového řízení nikdy hlásit nebudu. Má zkušenost je natolik temná a smutná, že to opravdu nemám v úmyslu.

Proč jste do něj vlastně šla?
Nebudeme si nalhávat, že by pardubické Kulturní centrum bylo pupkem světa. Ale Pardubice jsou překrásným městem s obrovským potenciálem a myslím, že by si Kulturní centrum zasloužilo po těch letech tápání schopného a výkonného ředitele s vizí a zkušenostmi z oboru. Mám v Pardubicích několik přátel, kteří mě požádali, jestli bych nepomohla společnosti, jež není zrovna v nejlepší kondici. Brala jsem to jako výzvu, jinak bych do Pardubic z Prahy opravdu nešla. Bohužel ale tato výzva díky průběhu výběrového řízení spadla do bahna provincionalismu. Je mi to líto. Mrzí mě to, protože jsem se s podobným jednáním nesetkala ani ve velké politice. Zajímalo by mě, jestli se podobné věci v Pardubicích dějí i ve chvíli, kdy se tu přidělují nějaké veřejné zakázky.

Budete z této záležitosti vyvozovat nějaké závěry?

Se stížností na chování náměstka Jakuba Rychteckého jsem se chtěla původně obrátit na primátora Martina Charváta. Nakonec jsem ji směřovala na vedení pardubické ČSSD, jejímž je Jakub Rychtecký členem. Žádné další závěry z toho vyvozovat nehodlám. To už je záležitost Pardubic, ať si ji vyřeší, jak uznají za vhodné.