Podle čerstvých informací z Ředitelství silnic a dálnic Pardubického kraje aktuálně probíhá skrývka ornice a instalace zábran proti obojživelníkům.

Severovýchodní obchvat Pardubic
Z Globusu na Dubině za pět minut. Projeďte se už nyní po budovaném obchvatu