V úterý 23. ledna stavbaři zahájili samotný výsun celé mostní konstrukce přes Labe a jeho slepé rameno. 

„V průběhu povodní došlo k výraznému průtoku v Labi a dno Labe se vymlelo až o tři metry do hloubky. My tam máme založené dočasné podpory, které budou použity pro výsuv a jedna konstrukce z nich se obnažila. Není to problém s přenosem svislé síly ze základů, ale máme problém s vodorovnou silou, která vzniká při výsuvu konstrukce. Máme tedy už vymyšlený technický způsob, jak to vyřešit,“ potvrdil mostní expert Petr Vítek ze stavební firmy Hochtief.

Ani mrazivé počasí, které v minulých dnech panovalo, neovlivnilo průběh stavby a stavbaři tak mohli provádět přípravné práce k výsunu mostu.

Dominantou stavby Severovýchodního obchvatu Pardubic bude most přes Labe.
Obchvat Pardubic: Přes Labe povede most vysoký jako Petřínská rozhledna

„Mráz nás nezastaví, stavba pokračuje a my se chystáme asi na tu nejvýznamnější část celé stavby, a to výsun tohoto mostu přes Labe. Jedná se o výjimečné dílo, bude to zavěšený most s největším rozpětím v České republice, který je v tuto chvíli v realizaci. Čeká nás osm výsunů po 32 metrů dlouhých taktech s tím, že v tuto chvíli jsou postaveny dvě opěry a je vybudován středový pilíř a další věže, které jsou provizorní, které, až bude výsun dokončen, tak budou demolovány,“ řekl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

Podle sdělení Petra Vítka bude most komorový a staví se ve dvou výrobnách. První komora bude sloužit stavbařům k zhotovení spodní desky a stěny komory. V druhé komoře dojde k doplnění šikmé vzpěry a horní desky. Výsuv celé mostovky má podle Vítka trvat až do léta tohoto roku, kdy se má celá stavební akce ukončit.

Chybí 300 metrů pozemků

K dokončení celé stavby v současnosti chybí zhruba 300 metrů pozemků. „Stavba běží podle harmonogramu, ale zároveň nám stále chybí pozemky na zhruba 300 metrech této stavby, což je poměrně zásadní komplikace pro samotné její dokončení. Původní termín byl naplánovaný na začátek roku 2025, ale s velkou pravděpodobnostní se tento termín bude prodlužovat. Zatím říkáme termín zhruba podzim příštího roku. Věřím, že tento termín bude dodržen, ale základním předpokladem je získání pozemků, které v současnosti nejsou v našem vlastnictví a probíhají na něm vyvlastňovací procesy, abychom mohli tuto stavbu dokončit,“ dodal generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Trasa Severovýchodního obchvatu Pardubic ve vizualizaci:

Zdroj: Michal Žampach

„Nevykoupené pozemky se nachází za řekou Labe, jedná se zhruba o 300 metrů hlavní trasy. Učinili jsme dočasná opatření, zbudovali jsme podélnou provizorní komunikaci podél hlavní trasy, aby se zhotovitelé dostali na celé staveniště,“ uvedl správce stavby Stanislav Král z ŘSD. V tuto chvíli se s majiteli dotčených pozemků jedná o ceně.

Tzv. Severovýchodní obchvat Pardubic se začal připravovat již v roce 2006 a vlastní stavba 4,2 kilometru dlouhého úseku z Dubiny do Trnové byla zahájena v prosinci 2022. Na přeložce silnice I/36 bude 10 mostních objektů, 12 protihlukových stěn a vybudování jedné opřené zdi. Předpokládaná cena stavby má činit 1 467 379 820 Kč bez DPH.