1825 se narodil prof. dr. Josef Jireček, v r. 1871 ministr kultury a vyučování, čestný občan Pardubic

1865 vysvětil děkan Kupka novou budovu reálky v Pardubicích

1866 se konala v Pardubicích svatba profesora pardubické reálky dr. Jana Gebauera s Julií Wernerovou

1873 zemřel Josef Klika, 1863-72 profesor na pardubické reálce, jednatel pěveckého spolku Pernštýn a Hospodářského spolku pardubického

1881 se narodil Ing. Bohuslav Řeháček, technický rada Okresního úřadu v Pardubicích

1884 se narodil František Oupický, 1919-28 profesor gymnázia v Pardubicích

1886 se narodil Ing. Hubert Císař, 1922-23 profesor strojní průmyslové školy v Pardubicích

1921 se narodil dramaturg Zdeněk Dinter, 1960-61 umělecký ředitel VČD Pardubice

1923 se narodil JUDr. Jiří Klicpera, hudebník, vynikající fagotista a sbormistr v rodných Pardubicích

1924 se narodila v Pardubicích Ludmila Matoušová-Schücková, malířka a grafička v Turnově

1927 se konal v pardubické sokolovně na Olšinkách koncert pěveckého sboru donských kozáků „Platov“

1931 zemřel rodák z Barchova Vincenc Netušil, ředitel měšťanské školy v Pardubicích na Starém městě

1932 se narodil Ing. Bohuslav Novotný, 1988-98 předseda Klubu přátel Pardubicka, nositel Medaile města Pardubic

1934 byla v Přelouči otevřena lékařská poradna „Našim dětem“ pro děti ve věku 6-14 let

1936 se narodil v Pardubicích doc. PhDr. Ladislav Niklíček, vědecký pracovník Archivu Akademie věd ČR, pedagog FF UK

1939 zemřel v Dašicích Josef Kovařík, obuvník a tamní dlouholetý městský radní

1991 byl položen základní kámen stavby budovy Agrobanky a ČSVTS na nám. Republiky

2003 byl v hotelu Labe v Pardubicích zahájen třídenní celostátní „Kongres k sexuální výchově“

2003 byl v Ideonu v Pardubicích na Olšinkách zahájen VIII. ročník veletrhu „Gastro 2003“

2004 byly v KD Hronovická zahájeny 5. Dny Medu.