„Hlavní je služba veřejnosti poskytovaná v rozsahu celých čtyřiadvaceti hodin, jinak ta policejní práce nemá smysl. Ve větším počtu jsme schopni toto nabídnout. Nově přibíráme do své působnosti obce Ostřetín a Dolní Ředice," říká vrchní strážník sezemické městské policie Luboš Frei.

„Strážníci u nás slouží několik let a jsme velice spokojeni. Začátek spolupráce vzešel z potřeby měření rychlosti v obci, kudy prochází silnice I/35, a tato spolupráce trvá. Jsme obcí, kde podle výsledků měření v celém jejich okrsku řidiči nejvíce překračují rychlost. Spolupráce je i na bezpečnosti v obci, prevenci, ve školách, hlídkování u přechodů i kulturních akcích či odchytech zvířat," uvádí starostka Chvojence Jaroslava Píšová.

„Rozšíření počtu sloužících strážníků nejen ulehčí stávajícímu sboru, ale pro již obsluhované obce bude znamenat především efektivnější prevenci, snazší dosah služeb strážníků a také možnost působit současně na více místech takto rozsáhlého obvodu. V návaznosti na toto zvýšení zájmu o naše služby dojde i k rozšíření vozového parku o nové služební vozidlo," dodává Luboš Frei.