Mezi instituce, které mohou program využít, patří mimo jiné mateřské, základní, střední a odborné školy.

Co může škola od programu celoživotního učení získat?
Zejména peníze pro rozvoj školy a vzdělávání studentů. Cílem programu je celoevropská podpora mezinárodní spolupráce ve školství, v níž hrají důležitou roli zahraniční studijní pobyty učitelů i žáků. Velký důraz je v programu kladen na studium jazyků a osvojování si komunikačních technologií, ale i na podporu mezikulturního dialogu, aktivního občanství, tvořivosti a konkurenceschopnosti. Program má zkrátka pomáhat zvyšovat kvalitu ve všech oblastech vzdělávání a odborné přípravy v Evropě.

Co může škola dělat jako součást programu celoživotního učení?
Například si vyměňovat zkušenosti se zahraničním partnerem a spolupracovat na zajímavých projektech. Při nich si žáci a studenti zábavnou formou prohlubují své znalosti a rozšiřují jazykové schopnosti. Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) podporuje i takzvané mobility, tedy studium či odborné stáže žáků a studentů na zahraničních školách a další vzdělávání pedagogických pracovníků v zahraničí. Tyto aktivity nabízejí především podprogramy Comenius a Leonardo da Vinci, virtuální prostředí pro mezinárodní spolupráci škol poskytuje aktivita eTwinning. Ředitelé škol mají možnost získat zkušenosti či navázat nové kontakty díky Studijním návštěvám pro odborníky ve vzdělávání v Průřezovém programu.

Co musí škola udělat, když chce realizovat projekt?
Jednou ze základních podmínek je najít jednoho či více zahraničních partnerů ze zemí zapojených do Programu celoživotního učení. Kromě 27 států Evropské unie je také možné hledat spolupracovníky ve dvou kandidátských zemích – Chorvatsku a Turecku – nebo čtyřech členských státech Evropského sdružení volného obchodu, tedy na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku.

Kde může škola partnery pro projekt hledat?
Například na webových stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací programy www.naep.cz najdete odkazy na různé databáze, kde je možné se zaregistrovat a najít si partnera.
Kde se uchazeč může inspirovat?
Na výše uvedených webových stránkách naleznete v sekcích jednotlivých podprogramů přehled úspěšně realizovaných projektů z minulých let. Současně jsou zde zveřejněny i termíny pro podávání žádostí. (PR)